Solid Beans AB

IT-bolag satsar stort, trots den ekonomiska krisen.

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 15:36 CEST

 Trots att generell ekonomisk osäkerhet just nu dominerar svenskt affärsliv simmar IT-konsultbolaget SolidBeans AB emot strömmen. Enligt Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för fjärde kvartalet 2011, ligger prognosen för tillväxten i Sverige 2012 kvar på 0,2 procent, men sedan starten i början av 2010, då den ekonomiska krisen var som djupast, har SolidBeans haft en tillväxt på 500 %!

 Var i ligger framgången?

 ”Det är en kombination av två saker: Vi är en uppskattad arbetsgivare som på grund av utvecklande och spännande uppdrag attraherar de mest kvalificerade konsulterna. Vi har också blivit en efterfrågad leverantör av Javakonsulter och IT-tjänster just på grund av vår kompetenta personal. Det är lite som hönan och ägget – jag vet inte vad som kom först” säger Hamid Samadi, VD på SolidBeans.

 Rekrytering av kvalificerad arbetskraft har alltså haft en stor inverkan på tillväxten för det här företaget. För att hitta och rekrytera erfarna konsulter har företaget gjort stora satsningar. Personalens välmående har en framträdande roll – satsningar görs på vidareutbildning, förmåner, gemensamma aktiviteter och bra teknisk utrustning. ”Visst, vi kanske spenderar en del pengar, men det är väl använda pengar, och det är det som räknas” resonerar Hamid Samadi. För det här företaget har även investeringar i uppgradering, förbättring och uppdatering av hela verksamheten varit av avgörande betydelse. ”Om du inte går framåt, innebär det att du står still, och det är inte en sund konkurrenssituation” säger Hamid Samadi.

 Förutom satsningar i form av pengar har företaget även satsat en hel del tid och engagemang på att bilda partnerskap med andra företag. Som ett av många exempel ingick SolidBeans nyligen i ett partneravtal med internationella PrimeFaces där SolidBeans som ensam partner i Norden tillhandahåller utbildning, konsulting och licensförsäljning till Open Source ramverket PrimeFaces (www.primefaces.org).

 Ett led i företagets utveckling är att engagera sig i den omedelbara omgivningen. Företaget erbjuder Javautbildningar, deltar i konferenser och mässor så som JFokus i Stockholm och ScanDev Conf i Göteborg, samt stödjer forum för utveckling inom sitt intresseområde, bl.a. Scala, Java och Androidforum.

 Unikt för SolidBeans är att det inte är vinstdrivande i traditionell mening. Hamid Samadi är noga med att påpeka att företagets framgång och utveckling ska gagna alla. Tanken är att för att ett företag ska må bra måste personalen må bra vilket man åstadkommer med bra arbetstider och rätt kompensation. Den omedelbara omgivningen, så som t.ex. kunder, är nöjda med kompetenta konsulter till rätt pris. Företaget går dock ännu ett steg längre och ser till att bidra till olika välgörenhetsorganisationer. ”Genom att dela med sig av framgång, lycka och rikedom, får vårt arbete ett mervärde, ytterligare en dimension, som man annars lätt går miste om i vårt vinstdrivna samhälle”.

 Att ett relativt litet och ungt företag som SolidBeans kan växa så kraftigt på en mycket konkurrensutsatt marknad ger hopp för den svenska ekonomin. Det ligger i samhällets, företags och organisationers såväl som individers intresse att flytta fokus från vinst och egenintresse till mjuka värden och medmänniskors välmående.

Solid Beans AB är ett innovativt kunskapsföretag med flera års erfarenhet inom Java teknologi och ramverk. Företaget jobbar inom den öppna källkoden (Open Source) och deltar i utveckling, integration och marknadsföring av flera Java Open Source ramverk som JSF/PrimeFaces, Spring, Liferay, Hibernate med flera.

Solid Beans åtar sig allt ifrån utveckling av ett mindre antal funktioner/komponenter/moduler i ett mjukvarusystem till hela systemet som ett internt (in-house) uppdrag i egna lokaler med hög kvalité och låga utvecklingskostnader.