Radar Ecosystem Specialists

IT-budgetarna växer 2010 igen - till 2006 års nivåer

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:46 CET

I det kärva ekonomiska klimat vi haft under 2009 har IT-budgetarna klarat sig bättre än många andra investeringsområden men sjunkit ned till en nivå på 144 miljarder kronor i Sverige. Från den nivån ökar de nu igen med 1.4 procent och följer därmed prognosen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige väl.

Branschskillnaderna är stora och den bransch som ökar sina IT-budgetar mest 2010 är Handeln medan Bank & Finans har den svagaste ökningen procentuellt i Sverige.

- ”Under 2009 har realisering inom ramen för IT-budgetarna fokuserat på driftssidan av budgeten. I planerna för 2010 ser vi ett något ökande utrymme för investeringar för att driva förändring och konkurrenskraft men fortfarande på en lägre nivå än normalt” säger Hans Werner VD Radar Group International AB.

 

Läs mer om rapporten här eller via www.radargroup.se

 

Kontakt:

Hans Werner, VD Radar Group International AB, Mobil: 073-539 1551

Lars Backhans, vVD Radar Group International AB, Mobil: 073-898393

Radar Group is the leading fact based insight delivery company in Sweden for the IT industry (sell side) and the IT decision makers (buy side). Through unique ecosystem coverage Radar provides insight by syndicated reports, models and as strategic advisors to service and technology suppliers, decision makers and institutional investors in the IT sector.