IT&Telekomföretagen

​IT-företag skriver på för jämställdhet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 11:05 CET

I förra veckan samlade IT&Telekomföretagen representanter för 26 svenska IT- och telekomföretag som alla skrivit under på att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på ledande positioner i sina bolag, genom att delta i mentor- och förändringsprogrammet Womentor som nu genomförs för tionde gången.

Womentor drivs av IT&Telekomföretagen inom Almega, en arbetsgivar- och branschförening för företag i IT- och telekomsektorn, och är ett verktyg för att stödja och hjälpa företag som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition. Ytterst handlar det om att öka branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

När Womentor startades 2006, på initiativ av dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing, var andelen kvinnor totalt i branschen 32 % och andelen kvinnliga chefer 25 %. Tio år senare har andelen kvinnor som är chefer ökat till ca 28 %, medan andelen kvinnor i branschen totalt faktiskt har minskat till ca 29 %.

- Situationen är ett problem, inte bara ur rättviseperspektiv eller för att vi vet att jämställdhet och mångfald i organisationer är bevisat bra för affärerna, utan för att IT- och telekombranschen har ett väldigt stort och stadigt ökande behov av kompetens. Vi har helt enkelt inte råd att gå miste om kvinnorna och måste göra mer för att motverka att de i så stor utsträckning fortsätter att välja bort vår bransch, konstaterar Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Trots att förändringen sett till hela branschen går långsamt, så visar utvärderingarna av de nio omgångar av Womentor som hittills genomfört att det finns undantag. De företag som lyckas åstadkomma förändring är de vars högsta ledning tar frågan på allvar.

- Det som skiljer Womentor från andra mentor- och ledarskapsprogram är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Att sätta mål och genomföra aktiviteter som leder till att målen nås ger resultat. Att bara formulera mål och planer men inte agera förändrar naturligtvis ingenting, det är den systematiska uppföljningen från företagsledningen som är nyckeln till framgång, säger Anne-Marie Fransson.

Alla företag som deltar i Womentor sätter upp mätbara och konkreta mål för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Målen är individuella, men ska fokusera på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med ledningsförsörjning och följas upp och redovisas årligen.

I tillägg sätts i år, för första gången, en gemensam ambition mot bakgrund av att utvecklingen i stort gått så långsamt trots att Womentor gett positiva resultat på företagsnivå.

- Vi höjer ribban och utmanar hela branschen att tillsammans arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att 40 % av alla chefer ska vara kvinnor 2025. Det är ett tufft mål men alla 26 företag som är med i Womentor 2016 har antagit utmaningen, och jag har goda förhoppningar om att resten av branschen vill arbeta i samma riktning, säger Anne-Marie Fransson.

(Bilden: 2016 års adepter i Womentor lär känna varandra. Foto Mamite Andersson)

Företag som deltar i Womentor 2016

Acando, Agero, Capgemini, CGI, CSC, Dustin, Empower, Enfo Sweden, Evry Financial Services, Fujitsu Sweden, HP Enterprise, IBM Svenska AB, IFS, Infor Sverige, IP-Only, Microsoft, Opuscapita, PA Consulting Group AB, Sogeti Sverige AB, TDC Sverige AB, Tele2 Sverige, Telenor Sverige AB, Teliasonera Sweden, Teracom, Tieto Sweden AB, Hi3G Access AB (3).

Fakta Womentor

2006 fick PTS regeringens uppdrag att genomföra ledarskaps- och mentorprogrammet Womentor som ett pilotprojekt, i syfte att öka antalet kvinnliga chefer i IT- och telekomsektorn. Womentor ägs sedan 2008 av IT&Telekomföretagen. Programmet består idag av två parallella delar som tillsammans ger de deltagande företagen stöd att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition: mentorprogrammet för kvinnor på ledande positioner, och förändringsprogrammet med fokus på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med ledarförsörjning.

Sedan 2006 har 313 adepter, lika många mentorer och 53 företag (årets deltagare inkluderade) medverkat i det årslånga förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor. Många av företagen återkommer som deltagare år efter år. Besök gärna womentor.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se