Infracontrol AB

IT-företaget bakom en fungerande infrastruktur

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 16:06 CEST

Att förenkla vardagen är ingen enkel uppgift. IT-företaget Infracontrol ser till att de som ansvarar för samhällets infrastruktur får bättre överblick och kontroll. Då kan vi alla göra det vi ska utan störningar, och livet blir lite enklare. Med öppna tekniska lösningar ser man till att tekniken hjälper människan istället för tvärtom.

Vårt samhälle fylls med mer och mer teknik, men det känns inte som om livet blir enklare. En av de mest vardagliga aktiviteterna, att transportera sig, borde kunna fungera utan större problem. En viktig förutsättning för det är att man kan lita på att samhällets grundläggande infrastruktur fungerar som den ska. Och att rätt personer får reda på om den inte gör det så att problemen kan åtgärdas snabbt.

- Vårt sätt att förenkla vardagen är att se till att de som ansvarar för samhällets infrastruktur får överblick och kontroll över alla olika tekniska funktioner och system, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Då kan du och jag göra det vi ska på ett snabbt, trivsamt och säkert sätt och livet blir lite enklare.

Arbetar för ett bättre fungerande samhälle

Infracontrol startades 1993 som en oberoende systemintegratör, specialiserad inom IT för infrastruktur. Tillsammans med våra kunder har vi sedan dess skapat en mer och mer Intelligent Infrastruktur som förenklar vardagen för oss alla. Våra kunder är främst offentliga beställare inom stat och kommun. Företaget omsätter idag ca 52 MSEK/år, sysselsätter 28 personer och har kontor i Göteborg, Stockholm och Uddevalla.

- Vi fortsätter att leverera användarvänliga och innovativa IT-lösningar för infrastruktur, precis som vi gjort sedan starten 1993, säger Infracontrols VD Johan Höglund. Systemleveranser och systemintegration för anläggningar som tunnlar, broar och trafikledningssystem står fortfarande för den största delen av vår verksamhet och så kommer det att fortsätta vara.

Han säger att med företagets speciella inriktning på användbarhet ser man till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människan istället för tvärtom som det ofta är. Resultatet blir användarvänliga stödsystem som leder till höjd säkerhet, minskad energiförbrukning, förbättrad arbetsmiljö och bättre utnyttjande av investeringar.

Fokus på användarna

Gemensamt för Infracontrols lösningar är att de alltid bygger på öppna fabrikatsoberoende plattformar och tjänster, där information och tekniska system och samlas ihop och kan hanteras på ett enkelt sätt. Något som bland annat fler och fler kommuner drar nytta av för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Men det är framför allt det tydliga användarfokuset som gjort att många förknippar Infracontrol med enkelhet. Redan från starten 1993 insåg man hur värdefullt det är att ta fram enkla och intuitiva användarfunktioner, det som idag kallas interaktionsdesign. Karin Ideland, Interaktionsdesigner, intygar hur viktigt detta är:

- Det handlar om att få ett fungerande samspel mellan människa och teknik. Man bör alltid utgå från människors behov och förutsättningar och inte från teknikens möjligheter. Då undviker man att tekniken tar överhanden.

Infracontrol har tagit fram en arbetsmetod som helt och hållet utgår från användarnas behov. Metoden gör att den kunskap och erfarenhet som användarna har tas till vara och vävs in i de funktioner som sedan ska användas. Det säkrar även nyttan med investeringar eftersom man skapar ett engagemang och förankrar nya system hos användarna redan från början.

Unik företagskultur

Välutvecklade arbetsmetoder och smarta tekniska lösningar i all ära. Den viktigaste förklaringen till företagets framgångar är förstås människorna bakom det hela. Deras positiva attityd, deras kreativitet och det faktum att hälften är kvinnor och hälften män, gör stämningen och företagskulturen helt unik.

- Det är och har varit en oerhört spännande och imponerande resa att vara med i Infracontrols utveckling och frammarsch mot framtiden, både som organisation men också i vår ekonomiska tillväxt. Det är en glädje och ära att få arbeta tillsammans med alla dessa kompetenta, erfarna, kreativa, engagerade medarbetare som verkligen brinner för att förverkliga företagets mission, säger Erika Vänngård, Ekonomichef sedan 2004.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.