Ricoh Sverige AB

IT-företaget Ricoh stärker positionen i Örebro genom Dokumentproffsen – tidigare Koneo i Örebro

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 13:04 CET

Stockholm, 4 december 2013 – Ricoh IT Center i Örebro och Dokumentproffsen i Örebro AB, tidigare Koneo Örebro, slås samman och blir en stark marknadsledare i regionen.

I samband med detta lämnar Dokumentproffsen Koneokedjan för att bli en exklusiv Ricoh IT Partner i Örebro, som kommer att marknadsföra Ricohs helhetserbjudande inom Dokumenthantering, IT och kommunikation (Video- och telekommunikation).

Sammanslagningen sker genom att Dokumentproffsen i Örebro AB förvärvar installerad maskinpark och erbjuder anställning till all befintlig personal från Ricoh IT Center i Örebro.
Detta är till fördel för kunderna i Örebro, eftersom den nya leverantören får en större samlad kompetens och fortsatt tillgång till Ricohs breda produktutbud. Ricoh Sverige AB stärker därmed positionen i Örebro med omnejd tillsammans med sin nya Ricoh IT Partner, Dokumentproffsen i Örebro AB. Sammantaget kommer bolaget redan i startskedet att sysselsätta över 30 personer och beräknas omsätta cirka 80 miljoner.

– Vår strategi; att beroende på lokala marknadsförhållanden, välja mellan att tillsammans med utvalda partner bli starkare på marknaden eller vara representerade med starkt eget kontor.
Vi anser att Dokumentproffsen i Örebro AB blir en idealisk partner för både oss och våra gemensamma kunder. Detta eftersom medarbetarna har en mycket stark kompetens och erfarenhet inom våra affärsområden, säger Måns Sjöstedt, VD Ricoh Sverige AB.

– Dokumentproffsen har haft ett samarbete med Ricoh i 15 år. Vi har som målsättning är att vara marknadsledaren i Örebro med omnejd. Vi är övertygade om att vårt val att bli en Ricoh IT Partner är rätt och att efterfrågan hos kunderna är stor inom dokumenthantering, IT-infrastruktur, konsulting och kommunikation. I samband med starten har vi förvärvat installerad maskinpark med avtal och erbjuder anställning till befintlig personal från Ricohs lokala kontor, säger Mattias Andershed, VD Dokumentproffsen i Örebro AB.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Måns Sjöstedt
VD
Tel: 08-734 19 99
E-post: mans.sjostedt@ricoh.se
www.ricoh.se

Dokumentproffsen i Örebro AB
Mattias Andershed
VD
Tel: 019-27 87 04
E-post: mattias.andershed@koneo.se

Dokumentproffsen i Örebro AB
Martin Karaga
Ägare/ Försäljningschef
Tel: 019-27 87 47
E-post: martin.karaga@koneo.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB
http://www.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press


 

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit www.ricoh.se.

| Om Dokumentproffsen i Örebro AB |
Dokumentproffsen marknadsför produkter och tjänster inom IT, dokumenthantering och kommunikation till kunder i Örebro med omnejd. Företaget har 20 anställda och omsätter cirka 40 miljoner sek. Bolaget grundades 2002 och har byggt upp en stor kundbas inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. En av framgångsfaktorerna har varit satsningen på konsulting och IT-tjänster. En annan styrka är den kompetenta lokala serviceorganisationen.