Publikator Branschstatistik AB

IT-Gården i Landskrona ledande inom IT-infrastruktur i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2015 09:54 CET

Under perioden juni 2014 till mars 2015 har 555 IT-chefer på aktiebolag med minst 10 anställda, svarat på frågor avseende företagets IT-relaterade investeringar samt relationer och attityder till regionens IT-leverantörer.

I den senaste mätningen rankas IT-Gården i Landskrona som ledande leverantör inom IT-infrastruktur. Företaget IT-Gården grundades år 1999 och har ökat sin omsättning från 27 miljoner 2005 till nästan 128 miljoner i nettoomsättning 2014.

Totalt räknas 20 olika leverantörer upp under kartläggningen i mars 2015. Diagrammet visar endast de företag som fått minst 3 procent eller mer av rösterna.

Kartläggningens målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Helsingborg med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig

Läs hela artikeln på branschstatistik.com

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv.

27 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.