Socialdemokraterna i Malmö

IT- hjälp och fler trygghetsboenden till Malmös äldre

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2018 09:23 CEST

Att få hjälp med IT-tjänster och fler trygghetsboenden är två av flera vallöften från Socialdemokraterna i Malmö till stadens äldre.

Trygghet står i fokus i Socialdemokraternas löfte, såväl för Malmös äldre som för de över 5000 anställda inom Malmös äldreomsorg. Antalet trygghetsboenden i Malmö ska utökas och med information och modern teknik ska kommunen och polisen ha särskilt fokus på äldres trygghet. Personalen inom äldrevården ska ha heltidstjänster.

De Malmöbor som fyllt 75 år ska kunna få hjälp med IT-support av kommunen..

-Vi vet att många äldre tycker det är knepigt att koppla upp sig. Viljan hos de äldre att hänga med och använda Facebook och att skypa med barnbarnen likväl som att göra sina bankärenden är stor. För att se till att även äldre kan dra fördelarna av den digitala tekniken ska kommunen kunna ge it-support till kommunens äldre, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor.

-Att Malmös äldre känner sig trygga, bor bra och möter en trygg och professionell personal, är en central del av vår politik, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Socialdemokraterna i Malmö vill:

  • ta krafttag för att höja kvalitén i hemtjänsten.
  • utöka nuvarande Lekatten och Havsuttern med ytterligare trygghetsboenden.
  • att personalen i äldreomsorgen ska ha heltidstjänster.
  • att mat serveras på mötesplatser för äldre i gemenskap.
  • erbjuda alla Malmöbor som fyllt 75 år fixartjänster och IT-support.
  • introducera digitala hjälpmedel och arbeta med fallprevention för att öka tryggheten.
  • säkra att våra gemensamma skattepengar går till välfärd – inte till vinstjakt.

Kontakt:

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
tel. 0735 79 97 01

Carina Nilsson (S)
tel. 0702 46 50 38

Karolin Högberg, pressekreterare (S)
tel. 0708 13 24 54