Statistiska centralbyrån, SCB

IT i företag 2012: Mobila bredbandsanslutningar vanligast

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 09:45 CET

Mobilt bredband via 3G- eller 4G-nätet är den vanligaste internetanslutningen bland svenska företag. 72 procent av företagen med 10 anställda eller fler har en sådan.

Företagen har tillfrågats om mobila bredbandsanslutningar sedan 2010. Sedan dess har andelen företag som har mobilt bredband ökat från 55 procent till årets 72 procent. 

Ökningen är störst bland transport- och magasineringsföretag. Andelen är där 75 procent, vilket kan jämföras med 62 procent 2011. Den bransch där högst andel företag har mobila bredbandsanslutningar är information och kommunikation. Där har 93 procent en sådan anslutning.

Även andelen företag som har andra fasta bredbandsanslutningar än DSL, via exempelvis fiber eller kabel, fortsätter att öka. I år har 54 procent av företagen sådana anslutningar, vilket kan jämföras med 49 procent 2011.

Andel företag med tillgång till olika anslutningsalternativ till internet, procent, år 2008-2012

En tredjedel använder it-lösningar för att minska energiförbrukningen

33 procent av företagen använder någon form av it-lösning för att minska sin energiförbrukning. Det är främst intelligent styrning av belysning, värme och ventilation som företagen använder sig av. Denna lösning är vanligast förekommande bland företag inom energi och återvinning samt bland fastighetsbolag och förvaltare. 44 procent av företagen inom dessa branscher nyttjar en sådan lösning.

Definitioner och förklaringar

It-användning i företag är en urvalsundersökning. De siffror som anges är punktskattningar och har därför viss felmarginal. Felmarginalerna redovisas i statistikdatabasen.

Företagen har kunnat ange flera svarsalternativ på frågorna om vilka internetanslutningar de har, samt vilka it-lösningar de använder för att minska sin energiförbrukning.

De företag som ingår i undersökningen har 10 anställda eller fler. 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Företagens användning av IT 2012 som publiceras på SCB:s webbplats 16 januari 2013.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-01-16 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Investeringar, FOU och IT
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Kim Eriksson
Tfn 08-506 943 53
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.