Statistiska centralbyrån, SCB

IT i företag: Ett av fyra företag väljer distansmöten

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 09:48 CET

Många företag prioriterar bort fysiska möten som innebär resor till förmån för telefon-, webb eller videomöten. Ungefär vart fjärde företag, med tio anställda eller fler, har en policy som innebär att distansmöten ska väljas framför fysiska möten som innebär resor.

Andelen företag som prioriterar ner resorna ökar relativt till företagens storlek. Omkring 60 procent av företagen med 250 anställda eller fler gör det  jämfört med 20 procent av företagen med 1-9 anställda.

Omkring 40 procent av företagen har målsättningen att minska sin energiförbrukning vid användning av IT (t ex genom användning av skärmsläckare, krav på att datorerna stängs vid dagens slut, minskade utskrifter, energisnål drift).

Ungefär en tredjedel av företagen tar hänsyn till energiförbrukningen när de väljer system eller hårdvara. Andelen företag som ställer krav på att leverantörerna är miljöcertifierade är  något lägre. Bland företag med 10 anställda eller fler är andelen omkring 23 procent och bland de små företagen med 1-9 anställda cirka 16 procent.

Se statistik:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285633.aspx

Vart femte företag har försäljning via e-handel

Under 2008 tog drygt vart femte företag, med tio anställda eller fler, emot beställningar elektroniskt via en webbsida  eller via automatiserat informationsutbyte (såsom EDI). Bland de större företagen, med 250 anställda eller fler, tog vartannat företag emot sådana beställningar. Merparten av e-handelsförsäljningen, omkring 60 procent sett till värdet, sker inom Sverige; ytterligare en fjärdedel säljs inom övriga EU. Så många som tre företag av fem har själva beställt varor eller tjänster elektroniskt.

Definitioner och förklaringar

Elektronisk handel (e-handel): Beställningar av varor eller tjänster via Internet eller andra datornätverk. Beställningen kan ske via en hemsida eller via automatiserat informationsutbyte såsom EDI. Betalning och leverans behöver inte ske elektroniskt. Beställningar via vanlig e-post inkluderas inte.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i rapporten ”Företagens användning av IT 2009"

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-28

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar

IT i företag: Ingrid Persson
Tfn 08-506 946 66
E-post ingrid.persson@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.