Dataföreningen i Sverige

IT i Sverige '09 släpps den 23 april - beställ på www.itisverige.se

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 06:00 CEST

För femte året presenterar Dataföreningen och Exido boken IT i Sverige, en kartläggning av förändringarna på den svenska IT-marknaden baserad på svensk marknadskunskap och marknadsfakta genom bl a Exido/IT-barometern.

IT i Sverige 2009 är tänkt att vara en inspirationskälla och hjälpa ledningsgrupper, styrelseledamöter, verksamhetschefer, IT-chefer och IT-leverantörer att få en överblick av vad som händer och hur man bäst kan utnyttja förändringarna. Förhoppningsvis kan den därigenom förbättra samarbetet mellan verksamheten å ena sidan och IT-avdelningen och IT-konsulterna å andra sidan.

Den snabba tekniska förändringen skapar nya affärsmöjligheter men ställer samtidigt nya krav på affärsledning och företagets IT-strategi. Den här boken visar hur ledningen ska agera för att företaget ska säkra och utveckla sina kärnprocesser och inte minst klara olika konjunkturcykler.

Årets upplaga är uppdelad i fyra huvudavsnitt:

IT för konkurrenskraft - affären ställer nya krav
Det första visar hur verksamhetens krav på IT förändras och vad som förväntas av IT ur ett affärsperspektiv.

Möjligheternas tid är nu
Det andra avsnittet beskriver hur dagens tekniska utveckling gör det möjligt att möta de affärsutmaningar som finns. Det handlar bl a om s k cloud computing, grön IT, funktionell outsourcing och riskhantering.

Vad krävs av företag för att kunna utnyttja förändringarna?
Det tredje avsnittet behandlar bl a vad IT-förändringarna ställer för nya krav på företaget och ledarskapet och vilken kompetens som behövs i företaget.

Reflektioner: IT för konkurrenskraft - nästa steg
Det fjärde avsnittet reflekterar om morgondagens möjligheter och vad som är viktigt att ta fasta på som företag för att dra nytta av förändringarna - både på kort och lång sikt.

Om IT i Sverige
IT i Sverige ges ut av Dataföreningen, en oberoende ideell förening inom IT- och telekomområdet med 25000 medlemmar och Exido, ett oberoende analys- och konsultföretag som bland annat står bakom IT-barometern.

En detaljerad innehållsbeskrivning finns publicerad på www.itisverige.se där det även går att beställa boken. Ordinarie pris är 467 kr, Dataföreningens medlemspris är 195 kr.

Följ aktuella trender och tankar om IT för konkurrenskraft på http://blogg.itisverige.se