Availo

IT-infrastrukturbarometer 2013: Ökning av datamängd och kostnader för serverdrift

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2013 08:14 CET

Availo har frågat drygt 100 företag med mer än 50 anställda hur deras IT-drift kommer att utvecklas under 2013. Vart tredje företag har inte gjort någon uppskattning av hur mycket datamängden kommer att växa. Vart fjärde företag har heller inte gjort någon uppskattning av hur mycket kostnaderna för serverdrift och IT-support kommer att öka.

Det är en underdrift att påstå att de flesta företag idag är beroende av IT för att verksamheten skall fungera. Hur kommer det sig att en så pass stor andel av företagen inte gör några uppskattningar av hur mycket datamängden och kostnaderna för serverdriften kommer att öka?

-  Jag tror anledningen är att serverdriften är ett ”nödvändigt ont” som är svårt att göra prognoser för. Det är en affärskritisk resurs som bara måste fungera, säger Per Gillerstrand, VD för Availo Sverige. Det är lättare att sätta gränser för hur mycket nyinvesteringar i IT får kosta, som till exempel affärssystem, än att begränsa den dagliga driften.

Varför är det svårt att göra prognoser för serverdrift?

-  En vanlig anledning till att företag har svårt att beräkna kostnaderna för serverdrift är att delar av den ofta döljs i andra utgiftsposter: Av företagen vi frågat har knappt hälften (44%) fortfarande servrarna på kontoret. Då är kostnaden för utrymmet där man har servrarna en del av lokalhyran, påpekar Per Gillerstrand. Hur mycket elen för serverdriften och kylsystemet i serverrummet kostar är okänt för de flesta eftersom det ingår i elräkningen, fortsätter Per Gillerstrand.

Vilka kan konsekvenserna bli?

-  Istället för en planerad expansion av serverdriften som hanterar den växande datamängden på ett kostnadseffektivt sätt riskerar man att hamna i ett akut läge som gör att man väljer en kortsiktig lösning. Då tappar man helhetsperspektivet på serverdriften och lösningen blir ofta mer kostsam - framför allt på längre sikt, avslutar Per Gillerstrand.

Läs en sammanfattning av undersökningen.

För ytterligare information kontakta:

Per Gillerstrand, VD Availo Sverige

Telefon: 070-696 54 64

per.gillerstrand@availo.se

Availo är ett varumärke och en helägd dotterbolagskoncern inom Phonerakoncernen. Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda colocation, hosting och konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos colocationtjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo levererar tillgänglighet, säkerhet och prestanda 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året med kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. Mer information finns på www.availo.se