ProSourcia AB

IT-inköp – mycket är fortfarande in-house

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 16:56 CEST

Inköpsbarometerns undersökning om IT-inköp visar att majoriteten av tillfrågade bolag fortfarande har följande in-house:

        Drift av servrar: ansvar för en servers funktion (hårdvarudrift)

        Drift av applikationer: ansvar för en applikation eller lösningsfunktionalitet

        IT helpdesk: 1st line support dit användarna ringer

        On-site support: PC tekniker i huset

        Konfiguration av datorer: installation av operativsystem, officepaket, virusskydd, etc

Totalt redovisas ett 20-tal områden för IT-inköp generellt och för hårdvara, mjukvara och IT-tjänster specifikt i Inköpsbarometerns rapport. Bland annat kan de bolag som deltagit jämföra besparingsresultat för 2011, vilka områden som har störst besparingspotential 2012 och vad som går att påverka mest i förhandlingar. Prismodeller kan bechmarkas och leverantörskonsolideringsgrad granskas.

 

”Lanseringen av Inköpsbarometern visar att det finns ett behov hos svenska inköpsavdelningar att jämföra sin verksamhet med andra för att identifiera möjligheter och påvisa potentialer till förbättring. Precis som alla andra har inköp dåligt med tid, alla har inte råd att ta in konsulter eller saknar analytiker för att få aktuell, relevant och verksamhetsbaserad information. Här fyller Inköpsbarometern ett hål på marknaden” säger Helena Brynolfsson initiativtagare till Inköpsbarometern och VD för ProSourcia AB”

Inköpsbarometern kommer i början av hösten genomföra en undersökning i Mätning och Uppföljning för upphandlingschefer och en undersökning om Inköpsnyckeltal för inköpschefer.

Inköpsbarometerns undersökning om IT-inköp visar att majoriteten av tillfrågade bolag fortfarande har följande in-house:

        Drift av servrar: ansvar för en servers funktion (hårdvarudrift)

        Drift av applikationer: ansvar för en applikation eller lösningsfunktionalitet

        IT helpdesk: 1st line support dit användarna ringer

        On-site support: PC tekniker i huset

        Konfiguration av datorer: installation av operativsystem, officepaket, virusskydd, etc

Totalt redovisas ett 20-tal områden för IT-inköp generellt och för hårdvara, mjukvara och IT-tjänster specifikt i Inköpsbarometerns rapport. Bland annat kan de bolag som deltagit jämföra besparingsresultat för 2011, vilka områden som har störst besparingspotential 2012 och vad som går att påverka mest i förhandlingar. Prismodeller kan bechmarkas och leverantörskonsolideringsgrad granskas.

”Lanseringen av Inköpsbarometern visar att det finns ett behov hos svenska inköpsavdelningar att jämföra sin verksamhet med andra för att identifiera möjligheter och påvisa potentialer till förbättring. Precis som alla andra har inköp dåligt med tid, alla har inte råd att ta in konsulter eller saknar analytiker för att få aktuell, relevant och verksamhetsbaserad information. Här fyller Inköpsbarometern ett hål på marknaden” säger Helena Brynolfsson initiativtagare till Inköpsbarometern och VD för ProSourcia AB”

Inköpsbarometern kommer i början av hösten genomföra en undersökning i Mätning och Uppföljning för upphandlingschefer och en undersökning om Inköpsnyckeltal för inköpschefer.

Inköpsbarometern erbjuder informationstjänster på både strategisk och taktisk nivå och vänder sig till främst till dig som är inköpschef och som vill maximera din inköpsavdelnings bidrag till verksamheten. Inköpsbarometern är en nätbaserad benchmarking site inom inköp, den enda i sitt slag i Sverige, som i dagsläget omfattas av benchmarking och business case. Inköpsbarometern är en produkt från ProSourcia AB.