ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

IT-innovation i USA - miljöer, innovation och trender

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 10:19 CEST

Inom många vetenskaps- och teknikområden är USA världsledande. Landets strategier för att stärka sin nationella konkurrenskraft på området är därför av stort intresse för Sverige. ITPS har studerat amerikansk innovation inom IT- sektorn från den federala nivån till interaktioner i regionala innovationsmiljöer. Olika aktörers roller diskuteras.

I rapporten diskuteras vissa innovationsmiljöer och strategier inklusive trenden mot "open innovation". Universitet, riskkapitalister, myndigheter, uppfinnare och entreprenörer kan sägas vara partners i innovation.

- Akademiska miljöer är viktiga på många sätt. Som samarbetspartners, som källa för nya företag, patent och innovativa idéer samt som rekryteringskälla för högt kvalificerad personal, säger projektledaren Martin Wikström.

Rapporten beskriver två regionala innovationskluster, Austin i Texas och Research Triangle Park (RTP) i North Carolina. Båda områdena är dynamiska och illustrerar väl de interaktioner som sker i ett kluster bestående av många olika typer av organisationer, intressenter och kompetenser. Rapporten tar också upp några företags syn på klustren samt universitetens och andra organisationers roller. Utöver detta diskuteras också myndighetsinitiativ för att stärka forskning, innovation och kommersialisering liksom vissa åtgärder på federal nivå.

Rapporten är skriven av Karin Hovlin från ITPS i Los Angeles-kontor samt Eva Hunnius Ohlin, Magnus Härviden och Martin A. Wikström (projektledare) från ITPS i Washington D.C. Rapporten har skrivits på uppdrag av Vinnova.

Hämta rapporten (Information technology in the United States - Environments, initiative and trends, R2008:008) på www.itps.se

För ytterligare information:
Martin Wikström
e-post: martin.wikstrom@itps.se,
Telefon +1 202 536 1588 alternativt 08 456 67 16