Nilex

IT-kunskaper att dra nytta av 2019

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2019 14:23 CET

IT-kunskaper att dra nytta av 2019

Fördelar med IT hittas idag över hela landet och i många, om inte de flesta, branscher. Molntjänster, maskiner, automatisering och mer därtill finns idag till vårt förfogande för att effektivisera inom ärendehantering och affärslivet i stort. Jämte det stora utbudet tillkommer en naturlig osäkerhet och ibland råder otillräcklig kunskap om vad som krävs för att företaget ska utvecklas och hålla sig jämte konkurrenter eller dominera i en ledande position. I den stora IT-djungeln kan det säkerligen vara svårt att navigera. Av den anledningen är det lönsamt att regelbundet hålla sig uppdaterad om vilka fördelar som finns att hämta från IT, eftersom detta är ett område som aldrig slutar utvecklas.

IT Service Management – mer än bara kunden i fokus

IT Service Management, ITSM, är verktyg både inom och utanför IT som bland annat används för att styra verksamheten, förbättra system, lösa problem och tillfredsställa interna kunders behov. Det handlar med andra ord om företagets inställning, tillvägagångssätt och åtgärder för IT och ärendehanteringssystem. ITSM har dessutom goda förutsättningar att förebygga ohälsa bland personalen. Genom att strypa återkommande problem och standardisera och effektivisera ärendehanteringen gör företaget sig självt en tjänst. Det skapar nämligen möjligheter att identifiera problem, prioritera om och eliminera onödig belastning bland de anställda. Därigenom får de ansvariga inom detta område, exempelvis chefer och HR, upp ögonen för uppgifter som i själva verket kan automatiseras. Energin som personalen lägger ned på sådana uppgifter kan istället användas till områden där den faktiskt behövs. Utvecklande arbetsuppgifter kombinerat med minskad stress bidrar i sin tur till ökad motivation och bättre välmående på arbetsplatsen. De uppgifter som kan automatiseras bör således göra det, exempelvis med hjälp av AI.

AI som högra hand

Ett återkommande nyckelord när det kommer till företagsutveckling är effektivisering. Organisationer strävar ständigt efter att förenkla hantering och tjänster genom alltmer komplexa system. Det är här AI kommer in. Maskininlärning är en förutsättning för den ovan nämnda omprioriteringen av arbetsuppgifter. Ett exempel bland många är att företaget kan använda sig av en chattbot i sin kundservice. Rent kostnadsmässigt kan maskininlärning till en början bli en utmaning för företaget, precis som många andra förändringsarbeten. I längden kommer dock detta att löna sig, förutsatt att det genomförs på ett grundligt och systematiskt sätt från start. Att sätta upp IT-mål och eliminera traditionella strukturer och arbetssätt kan verka skrämmande, men ju senare det genomförs, desto svårare blir det för företaget att hålla sig kvar jämte konkurrenter. Idag förväntar sig fler och fler kunder att deras behov kan tillgodoses digitalt och genom automatiserade tjänster. Därför är det förmånligt att investera i denna möjlighet, eftersom behovet garanterat inte kommer att minska den kommande tiden, utan snarare tvärtom.

Främja företaget med befintliga IT-kunskaper

Det är lätt att få tunnelseende och tro att kompetensen som krävs för stora förändringar finns utanför företaget. Så är inte alltid fallet. För att spara både tid och pengar är det fördelaktigt att identifiera den rådande kompetensen inom företaget och använda sig av den. Precis som tidigare kartläggning förklarade kan dessa typer av kompetenser användas även utanför självaste IT-området och därmed gynna såväl arbetsmiljö som företagsutveckling. Se med andra ord till att ta vara på den kompetensen som finns – det gynnar mer än man kan tro.

Från början utvecklade Nilex mjukvaror för att effektivisera hanteringen av IT-tjänster och infrastrukturer i företag och organisationer. Genom att utveckla, implementera och stödja ITSM lösningar har Nilex hjälpt tusentals organisationer/företag att hantera sina operativa processer genom förenkling och effektivisering av arbetet