Compare Karlstad

IT-kvinnor från Karlstad studiebesökte IT-kvinnor i Halden

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 16:30 CET

Bilden fr v: Malin Hedell (Sweco), Åsa Maspers (Sogeti), Ingrid Sætre (NCE Smart), Eva Glavenius (Karlstads universitet), Maria Johansson (Compare), Lise Eastgate(Halden IT-forum), Åse Gustavsen (NCE Smart) och Eva Brask (CGI).

Fem IT-kvinnor från Karlstad (representanter från CompareKvinnas arbetsgrupp) har besökt Energy Markets i norska Halden för att utbyta erfarenheter och få höra om Smart Women - ett projekt som syftar till att jobba för mer mångfald i branschen.

NCE Smart Energy Markets är ett av 12 Norwegian Center of Expertise. Organisationen är ett näringslivskluster inom IT och Energi. De arbetar mellan företag och forskning för att stimulera utvecklingen av nya smarta tjänster och produkter på elmarknaden. NCE Smart Energy Markets är ett 10-årigt projekt som finansieras av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd och SIVA genom NCE-programmet, Östfold fylkeskommune och Halden kommune.

I snart två års tid har man inom NCE Smart Energy Markets drivit projektet Smart Women. Projektet syftar till att jobba för mer mångfald i branschen med första utgångspunkt i att öka antalet kvinnor. Ett antal aktiviteter har genomförts, bland annat har man jobbat med ledar- och styrelseutbildning för att få fler kvinnor att ta ledande roller. De har också jobbat med kommunikation för att visa att det finns kvinnor i branschen.

Studiebesöket avslutades med en IT-jentekveld i Fredrikstad. IT-jentekvelden arrangerades av NCE Smart Women tillsammans med Halden IT-forum, Högskolan i Östfold och CapGemini. Aktiviteteten syftar till att locka fler unga tjejer till IT-branschen genom att visa upp vilka spännande utbildningar och karriärvägar som finns.

CompareKvinna är ett initiativ som stöds av Compare, fem Compare-företag (Tieto, CGI, Sogeti, Elvenite och Sweco) samt Karlstads universitet. Kvinnor med IT-relaterade yrken behöver synliggöras – dels för att stärka varandra, dels för att få in fler kvinnor i den mansdominerade branschen.