Veriscan Security AB

IT-lösningen från Veriscan som är din vän i krisen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:19 CET

En applikation kan givetvis inte hindra en översvämning, en jordbävning eller ett terrordåd från att inträffa. Men den kan användas för att avsevärt minska katastrofens effekter på din verksamhet. Vill du vara den som står oförberedd när katastrofen knackar på dörren eller den som vet precis hur den ska agera för att komma igång med verksamheten igen?

En genomtänkt plan är din organisations bästa förutsättning för att kunna begränsa påföljderna av en kris och för att snabbt kunna återgå till normal verksamhet. Som vi på Veriscan ser det så är det i stundens hetta avgörande hur enkelt det är att komma åt den där planen och faktiskt kunna tillämpa den i praktiken. Därför har vi arbetat fram en metod med ett IT-stöd som underlättar för dig att jobba med kontinuitetsplanering så att du i krissituationen vet precis vilka steg som ska tas och vem som ska göra vad.

De flesta organisationer har insett att det inte räcker med att man bara har tänkt till över vad som kan hända och att man har skaffat sig en bra försäkring mot eventuella katastrofer. Man har också skapat kontinuitetsplaner – dokument som fungerar som ett företags överlevnadskit för att kunna ta sig igenom en kris.

Vi på Veriscan predikar inte bara om vikten av att ha bra kontinuitetsplaner, vi menar att de också måste vara lättillgängliga, lätta att uppdatera och distribuera.

– Vi har under årens lopp sett alldeles för många kontinuitetsplaner bli liggande för att aldrig uppdateras eller visas för medarbetarna. En verksamhet är aldrig statisk, det sker förändringar hela tiden, därför måste också kontinuitetsplanen hållas levande, annars förlorar den sitt syfte, berättar Lorentz Lundmark, expert på kontinuitetsplanering på Veriscan.

Veriscans vision är att man börjar planera kontinuitet med fokus på de viktigaste processerna i sin verksamhet, för att efterhand bygga på planerna. Detta för att det inte ska vara mödosamt att skapa en kontinuitetsplan samt att hålla den aktuell och kommunicerad. Med rätt verktyg kan det vara enkelt att jobba med de här frågorna; såsom att fastställa olika scenarion, delegera ut ansvarsområden och fastställa vilka praktiska åtgärder som ska genomföras av vem. Det var ur den grundidén som programmet BCP-tool föddes, en datorapplikation som hjälper organisationer att planera inför och möta katastrofsituationer på ett strukturerat sätt.

– Bara om det kan ske på ett smidigt sätt kommer man att vilja arbeta med sin plan. Kontinuitetsplanering ska inte vara betungande, det ska vara ditt företags trygghet om det som inte får hända faktiskt händer, din vän i krisen, avslutar Lorentz Lundmark.

 

 

Vi på Veriscan arbetar med att förbättra våra kunders informationssäkerhet. Vet du vilka informationssäkerhetshot din organisation ställs inför varje dag och hur ni kan skydda er? Vi kan hjälpa dig ta reda på det.