IT-mästaren

IT-mästaren förvärvar Ultimate Consulting

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 12:08 CET

Ultimate Consulting är konsulter och specialister inom licensiering och Microsoft Online Services. Verksamheten har 3 anställda och omsätter ca 7 miljoner kr. Ultimate Consulting baseras på tre affärsområden: Försäljning av Microsofts Onlinetjänster, dvs molntjänster som Office 365, Dynamics CRM Online och samarbetsplattformen SharePoint Online. Licensförsäljning av Microsoft, ReSharper, F-secure, Adobe, Symantec, Intel Software och SAP-mjukvaror. Samt det egna Easy-varumärket, det vill säga försäljning av serviceavtal, Easy-Service och applikationslösningar, Easy-SharePoint, kring Microsofts molntjänster.

Microsofts insteg på marknaden för molntjänster (system som huvudsakligen levereras som en webbaserad tjänst snarare än installeras lokalt på en dator), har skapat en marknad för utveckling, anpassning, support och integration av dessa tjänster. Ultimate Consulting var mycket tidigt ute på denna marknad. Bolagets anställda hade även innan lanseringen av Microsofts molntjänster en mycket gedigen erfarenhet av licensiering och framför allt Microsoft Dynamics CRM och Microsoft-baserade infrastrukturlösningar.

IT-mästaren å sin sida har senaste två åren sett en ökad efterfrågan på SharePoint-lösningar. Något som till stort är ett resultat av Office 365 där SharePoint Online ingår.

Som leverantör av outsourcade IT-driftlösningar är det viktigt för IT-mästaren att kunna erbjuda breda IT-lösningar. IT-mästarens tjänsteerbjudande är ofta en så kallad hybrid där vissa delar levereras av framför allt Microsoft, genom Office 365.

Förvärvet av Ultimate Consulting, tillsammans med nyrekrytering, blir dessutom IT-mästarens startskott för en breddning av verksamheten mot systemering och systemutveckling.

IT-mästaren är efter förvärvet 70 talet anställda och beräknas omsätta ca 75miljoner kronor är 2015. IT-mästaren säljer outsourcade IT-drifttjänster och datakommunikationstjänster till verksamheter med ca 20 till 1500 IT-användare. Verksamheten bedrivs från kontor och drifthallar i Örebro, Stockholm och Karlstad.

www.itmastaren.se         www.ultimateconsulting.se

För ytterligare information kontakta IT-mästarens Försäljningschef: Martin Börjeskog, martin.borjeskog@itmastaren.se, +46(0)8 120 165 32 eller Ultimate ConsultingsOrdförande jouko.myllyla@ultimateconsulting.se, +46(0)70 741 44 10

Mästare på IT-drift!

IT-drift är vad vi arbetar med. Outsourcing av IT-drift är det du som kund köper av oss. IT-drift är ett kort ord men dess påverkan på en organisations verksamhet är alltid långtgående. Ett kort ord till trots; -innebörden är bred. För oss är IT-drift den plattform alla verksamheter behöver för att köra sina program och filer. Att köpa IT-driften som outsourcad tjänst innebär att köpa det som en avtalad funktion där leveransen sker från våra drifthallar, eller från andra leverantörer via oss, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift.

IT-mästaren är även en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi levererar internetanslutningar, punkt till punkt förbindelser och andra datakommunikations tjänster. Till kunden når vi genom fiber och kopparförbindelser från kabelägare så som Skanova, kommunala stadsnät eller andra ägare av själva kabeln. Vi kontrollerar vårt eget nät och har på så sätt makten över tekniken även om kabeln ägs av andra.