Radar Ecosystem Specialists

IT-marknaden växer men på historiskt låg nivå 2013

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 22:00 CEST

Radars färska analys av IT-marknaden visar en försiktig förbättring av marknadsläget för de två avslutande kvartalen. IT-marknaden upplever kraftig prispress och hård konkurrens då den övervägande delen av kunderna har kostnadsreduktion som högsta strategiska prioritet. Tjänstemarknaden växer mest värdemässigt trots konkurrens från offshore aktörer och går mot sin högsta nivå någonsin trots försiktiga kunder. Mjukvarusektorn utvecklas sämst under den kommande perioden och tappar i värde mot föregående år på grund av förflyttning från mjukvara till tjänst.

Rapporten IT Radar Market Update, visar att de infrastrukturdrivna prioriteringarna inte förändras i större omfattning men att strategiskt viktiga förflyttningar sker under perioden. Mest noterbart är kraftigt ökade prioritering av business intelligence samt av molntjänster.

Från verksamhetens perspektiv accelererar realiseringen på områdena business intelligence och webbaserat verksamhetsstöd månad för månad. Med undantag för just Business intelligence som har hög prioritet och klienter och applikationsmjukvaror som har låg prioritet inom samtliga branscher, råder i övrigt stor branschvariation

IT-marknaden växer men värdetillväxten är lägre än antalet levererade timmar då priserna fortsätter att erodera i marknaden. Färre projekt kommer att starta under andra halvan av 2013 medan realiseringen av redan startade projekt ökar.

”Kundägande och positionering kommer vara en nyckel till framgång för de leverantörer som fokuserar på tillväxt den kommande perioden”, kommenterar Hans Werner VD för Radar Ecosystem Specialists läget.

Fullständig rapport finns tillgänglig för kunder med abonnemang.

Radars rapport kan även beställas separat här

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists AB

Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.