Näringsdepartementet

IT-minister Ulrica Messing besöker Kina för diskussioner om val av 3G-teknik m.m.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:10 CEST

31 oktober till 5 november besöker IT-minister Ulrica Messing Kina och Hong Kong för att studera IT- och turistindustrierna samt ha överläggningar med kinesiska ministerkollegor.

Kina, som är en av Ericssons största marknader, står just nu inför sitt beslut gällande val av 3G-teknik och Ulrica Messing kommer att diskutera och resonera kring det kommande beslutet och dess tidsplan med de ansvariga ministerierna i Kina. Ulrica Messing besöker också Ericssons forsknings- och utvecklingsenhet liksom Sony-Ericssons nya tillverkningsfabrik i Peking.

Tillsammans med Invest in Sweden Agency gör Ulrica Messing därutöver ett besök vid Lenovo, en av världens största tillverkare av persondatorer.

Ulrica Messing kommer också att träffa representanter för den kinesiska turistindustrin i Peking bl a i syfte att marknadsföra Stockholm Access Flygprojekt som syftar till att göra Stockholm Arlanda till ett transportnav.

Kinabesöket avslutas i Hongkong där Ulrica Messing träffar Francis Ho, ansvarig i Hongkong-regeringen för IT-politik och radio- och TV-sändningar. På programmet står också ett besök i Hongkongs nya Vetenskaps- och teknikpark som byggts för att leda förvandlingen av Hongkong till Asiens nav för teknologiska innovationer.

Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Malin Cederfeldt Östberg
Politiskt sakkunnig och med på resan
070-633 63 00