Näringsdepartementet

IT-ministern bjuder in till samtal för att formulera digital agenda

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:46 CET

Nu drar arbetet med att formulera en Digital agenda för Sverige igång med full kraft. På torsdag bjuder IT- och regionminister Anna-Karin Hatt in till det första av sju tematiska rundabordssamtal. Tillsammans med organisationer, myndigheter och företag ska den digitala agendan då successivt börja fyllas med konkret innehåll.

Med målsättningen att Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika digitala samhälle ställs stora krav på att företag och myndigheter liksom det civila samhället sluter upp. En Digital agenda för Sverige är inte bara regeringens, utan hela Sveriges, angelägenhet.

- Just därför vill jag vara väldigt tydlig med att alla som vill vara med och bidra till att stärka Sveriges digitala ställning är välkomna, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Temat för torsdagens diskussion är digitalt innanförskap och hur vi kan få fler att känna sig digitalt delaktiga. Till varje tillfälle är ett tjugotal aktörer på respektive område inbjudna.

Samtliga rundabordssamtal kommer att hållas under februari och mars enligt följande:

3 februari     Digitalt innanförskap
14 februari     IT och miljö
16 februari     Forskning, innovation och entreprenörskap
21 februari     IT och utbildning
22 februari     Digital kompetens
9 mars  IT inom vård och omsorg
10 mars         E-förvaltning och andra digitala samhällstjänster

En Digital agenda för Sverige måste vara strategisk och långsiktig. Det förutsätter i sin tur lyhördhet och samarbete. Rundabordssamtalen är en början på arbetet för Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. I dialogarbetet under 2011 ingår även andra möten och samverkansformer.

Ska agendan bli bra krävs mångas medverkan. I anslutning till det första rundabordssamtalet lanseras därför en egen webbplats med information om arbetet och med möjlighet att lämna synpunkter på agendans innehåll:

http://www.regeringen.se/digitalagenda.

Det finns möjlighet för media att närvara vid rundabordssamtalen. Kontakta pressekreterare Jonas Johansson.Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71

Alexander Nilsson,
enheten för IT-politik
08-405 21 87,
digitalagenda[at]enterprise.ministry.se