Compare Karlstad

IT-ministern invigde IT-krisövningscenter på Compare Testlab

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2012 06:00 CEST

Bilden: Marie Bredberg (vd för Combitech) och Maths Waxin (vd för Coromatic) flankerar IT- och energiminister Anna-Karin Hatt

Det började som ett affärsutvecklingsprojekt kring ett IT-krisövningscenter när IT-företaget Coromatic såg möjligheterna att testa mer än programvaror på Compare Testlab. Nu är det invigt av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Disaster and Recovery Testcentre (DART) är en del av Compare Testlab på Sätterstrand Business Park där Coromatic och Combitech nu erbjuder DART-övningar.

På DART kan företag och organisationer öva sina katastrofplaner i syfte att minska sårbarheten vid avbrott i it-driften och få en extern bedömning av hur verksamheten klarar att återhämta sig efter ett driftsavbrott.

"Ett väldigt värdefullt initiativ i digitaliseringen av Sverige", sade Anna-Karin Hatt om Coromatics IT-krisövningscenter på Compare Testlab:

"När allt fler funktioner i vårt samhälle, både i privat och offentlig regi, blir digitala, är det viktigt att vi verkligen kan lita på att systemen fungerar. Det förutsätter att man regelbundet stresstestar sina system och sin organisation och att man övar på hur man ska agera när oväntade haverier inträffar. Det måste alltid finnas en plan B, och den måste regelbundet testas så att man vet att den faktiskt fungerar".

IT-haverier allt större hot

I samband med invigningen presenterade Morten Thorsrud - chef för affärsområde Industri på försäkringsbolaget If - en färsk undersökning av börsbolagens krisberedskap:

"Vi ser att datahaverier blir ett allt större hot för de stora bolagen. Hela samhället är beroende av att datasystemen fungerar. Därför är det nödvändigt att företag och andra aktörer har kunskap och vet hur de ska hantera situationen om olyckan eller haveriet inträffar", sade han.

Visar att samverkan ger resultat

Coromatics IT-krisövningscenter DART - som är en del av Compare Testlab på Sätterstrand Business Park - är resultatet av god samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer.

När Coromatic fick uppdraget att bygga de första datorhallarna på Sätterstrand såg företaget de unika möjligheterna att bygga upp ett Disaster and Recovery Testcentre kring Compare Testlab:

Här finns de tekniska och fysiska förutsättningar i form av datorhallar, operatörsmiljöer, krisledningsplatser och andra lokaler för övningar. Och här kan företag och organisationer öva sina katastrofplaner vid avbrott i it-driften avskilda från den egna verksamheten - och den egna it-miljön som inte bör utsättas för katastrofövningar.

Tillsammans med Compare kopplades en rad aktörer - såväl företag som offentliga intressenter - in i utvecklingen av den nya tjänsten som nu är en färdig kommersiell tjänst.

.....

Läs mer om Coromatic: www.coromatic.se

Läs mer om Combitech: www.combitech.se

Läs mer om Compare och Compare Testlab: www.compare.se