IP-Only

IT Norrbotten och IP-Only tecknar avsiktsförklaring

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 08:36 CEST


IP-Only investerar i Sverige och lägger grunden för det nya digitala samhället. Som en del av den satsningen har IT Norrbotten och IP-Only idag tecknat en avsiktsförklaring, som innebär ett första steg mot ett samarbete för att vidareutveckla bredbandsinfrastrukturen i Norrbotten.

I Norrbottens län växer ekonomin och sysselsättningen på ett unikt och historiskt sätt. Norrbotten ligger exempelvis i framkant när det gäller turismens utveckling och Gaselltoppen i Sverige.  Att ligga på topp kräver ständiga insatser och att kontinuerligt hitta innovativa sätt att vidareutveckla regionen. Norrbotten är en stor och glesbefolkad region med långa avstånd till skolor, service, vård och arbetsplatser. Det är en utmaning för hela samhället. För Norrbotten är den pågående utvecklingen mot en högre grad av digitalisering nödvändig. Något som också slås fast i Norrbottens Digitala Agenda.

Elva Norrbottenskommuner har gett IT Norrbotten i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med IP-Only. Vi vill nu skapa något nytt på stadsnätsmarknaden där den offentliga sektorn skapar ett win-win i samverkan med det privata näringslivet.  Det handlar inte bara om finansiering av fiberutbyggnaden och teknisk utrustning i stadsnäten eller leverans av internet och tv-tjänster, utan även om att tänka i nya banor. Då kan vi tillsammans finna nya utvecklingsområden som gynnar båda parter, säger Tony Blomqvist, VD för IT Norrbotten.

För att stimulera kommunala e-tjänster och andra IT-tjänster som skapar nytta för invånare, företag och organisationer i Norrbotten är det viktigt med en öppen och neutral IT-infrastruktur som når alla i Norrbotten, säger Britta Flinkfeldt Jansson, ordförande i Norrbottens kommunförbund.

IP-Only storsatsar på fiberutbyggnaden runt om i landet. I somras lanserade vi helhetskonceptet Smart Fiberstad. Det handlar om utbyggnaden av en öppen och neutral fiberinfrastruktur som integrerar hela samhället som stimulerar innovationen av nya tjänster. Det handlar också om att skapa plattformar för regional kunskapsöverföring. Det känns roligt att Norrbotten nu kommer att vara en del av detta, något som välkomnas av övriga kommuner som är del av Smart Fiberstad samarbetet, säger Jimmy Andréasson, IP-Onlys affärsområdeschef för Stadsnät.

Presskontakt: Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten, 070-386 70 40 tony.blomqvist@itnorrbotten.se och Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör IP-Only, 070-545 32 69, camila.buzaglo@ip-only.se

IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna bredbandsnät. Nätet skapar nya möjligheter för tjänster som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen. IT Norrbotten grundades 1996 och ägs av Norrbottens 14 kommuner och Norrbottens läns landsting.  www.itnorrbotten.se


IP-Only bygger, driver och äger fibernät i Norden. I Sverige har IP-Only ett rikstäckande stamnät, ett växande antal öppna stadsnät och flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företag. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom operatörer, tjänsteleverantörer till hushåll, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner, mediabolag och offentlig sektor. www.ip-only.se