Näringsdepartementet

IT nyckel för att nå klimatmålen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 10:53 CET

Regeringen samlar aktörer för att bredda arbetet med IT för miljön. På måndag den 14 februari är det dags för det andra rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med att ta fram en Digital agenda för Sverige. Temat för samtalet är IT för miljön.

IT- och regionminister Anna-Karin Hatt bjuder in aktörer från organisationer, myndigheter och företag inom framförallt bygg-, energi-, IT- och transportsektorerna för att diskutera hur IT:s potential till miljöförbättringar kan utnyttjas till fullo.

IT beräknas idag stå för 2 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt bedöms IT ha en potential på 15 procent för att åstadkomma minskade koldioxidutsläpp inom andra områden, framförallt byggande, boende, energi och transporter. IT är därmed ett viktigt verktyg för att uppnå de ambitiösa klimatmål som Sverige satt upp – att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020.

Regeringen beslutade förra året om ”IT för en grönare förvaltning”. Huvudfokus var då IT:s miljöpåverkan i offentlig förvaltning. Med rundabordssamtalet är tanken att utgå från ett bredare samhällsperspektiv och den positiva potential för klimat- och miljöförbättringar som IT kan bidra till. De aktörer och tänkare som bjudits in möts sällan för diskussion i andra sammanhang.

Arbete med rundabordssamtal på temat IT för miljön sker inom ramen för arbetet med att ta fram en Digital Agenda för Sverige – en ny nationell IT-strategi.

På webbplatsen www.regeringen.se/digitalagenda finns mer information om arbetet med den digitala agendan och där finns också möjlighet att lämna synpunkter på agendans innehåll.

Tid
Måndag 14 februari 2011
kl. 13.00 - 16.00

Plats
Näringsdepartementet
Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Media välkomnas att följa rundabordssamtalet. Kontakta pressekreterare Jonas Johansson på 072-208 22 71.