Folkuniversitetet Uppsala

IT och ICT är som ett verktyg för inflyttande och egenmakt för kvinnor 55+(LIST)

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2015 11:22 CEST

IT och ICT är som ett verktyg för inflyttande och egenmakt för kvinnor 55+(LIST) Grundtvig multilateralt projekt, som inleddes den 1 november 2013.

Projektkonsortiet av partner från Österrike, Grekland, Norge, Skottland och Sverige.

LIST-Projektet handlar om kvinnor som saknar digitala kompetens och färdigheter som krävs för att dra nytta av de tjänster som IKT erbjuder.

Inom pilotverksamhet för projektet Folkuniversitetet driver en IT – kurs med 3 utbildare för 10 kvinnor.

Resultaten från pilotverksamheten kommer att diskuteras vid nästa transnationella möte den 24-25 juni 2015,vilket kommer att äga rum i Uppsala, Sverige.

Syftet med ”LIST” kan uttryckas i termer av bidrag till taktik.

a)Att upprätthålla ett aktivt medborgarskap genom att undvika risken för marginalisering av grupper som påverkas av den kunskapsklyftan i det digitala samhället.

B) Att förbättra verktyg och metoder för vuxna lärande, särskilt inom IKT-kompetens.

c)Att ta itu med generationsgapet mellan de ”digitala infödingar” och de medborgare som är mindre bekanta med tekniken.

LIST projektet ska utveckla och testa pedagogiska lösningar och verktyg i en generationsinlärningsmiljö. Utbildare kommer att vara beredda att leverera korrekt kurserna även för missgynnade användare.

Att inkludera kvinnor 50 år eller äldre i kunskapssamhället och det ger möjligheter till de att övervinna den digitala klyftan.

  • Utbilda utbildare till ICT – lärare och unga handledare
  • Innovativa utbildningar för äldre kvinnor om digital teknik och Webben.
  • Använda innovativa lärande verktyg som bygger på generations överskridande samtal med digitalt kunniga.
  • Utbildningsaktiviteter ordnas i Grekland, Norge, Polen, Sverige, och Storbritannien- Skottland.