Näringsdepartementet

IT-politiska strategigruppen anordnar seminarium om IT och funktionshinder fredag den 29 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:23 CEST

Vad kan informations- och kommunikationsteknik göra för personer med olika funktionshinder? Hur ser vi till att IT kommer till gagn för de individer som kanske är som mest betjänta av de nya tekniska framstegen? Dessa frågor kommer att behandlas under ett seminarium om IT för funktionshindrade som regeringens IT-politiska strategigrupp arrangerar på fredag.

Regeringen har satt upp det IT-politiska målet att Sverige ska bli ett informationssamhälle för alla, före alla andra länder. Att informationssamhället omfattar alla är ett viktigt inslag ur ett demokratiskt perspektiv.

Den IT-politiska strategigruppen fäster i dagarna särskild uppmärksamhet på de utsatta grupper som har svårt att fullt ut ta del av informationssamhället. I samarbete med sina arbetsgrupper för IT i skola och lärande och IT i vård och omsorg samt Hjälpmedelsinstitutet arrangerar IT-politiska strategigruppen seminariet IT för funktionshindrade. Seminariet äger rum fredag den 29 september kl. 9.00-12.30 i Hamburgersalen , Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N.

Seminariet tar avstamp i särskilda utredaren Chatherine Perssons föredrag om det aktuella betänkande från LSS- och hjälpmedelsutredningen, där informationstekniken har identifierats som en viktig faktor. För hela programmet, se nedan.

Seminarium IT för funktionshindrade
Program
9.00 Inledning IT-politiska strategigruppen
Suss Forssman Thullberg, Nadja Lyberg , ledamöter i IT-politiska strategigruppen.

9.15 IT som hjälpmedel för funktionshindrade utredningens erfarenheter och förslag
Catherine Persson, särskild utredare i LSS- och hjälpmedelsutredningen.

9.50 Design för alla
Handikappombudsman Lars Lööw

10.20 Paus, kaffe

10.40 Läromedel på teckenspråk
Ulf Lennestål, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)

11.00 Norska erfarenheter av IT-baserade läromedel för funktionshindrade
Per Malmberg, Ramböll Managment AB

11.30 PTS´ erfarenheter utifrån myndighetens uppdrag och genomförda försöksprojekt
Anna Lindgren, Post- och telestyrelsen

12.00 Avslutande diskussion
Margita Lundman, Hjälpmedelsinstitutet

Välkomna!


Tid och plats:
Fredag den 29 oktober kl. 9.00-12.30.
Plats: Hamburgersalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N (Hörnet Frejgatan)

Kontakt:
IT-politiska strategigruppen

Linda Sterner
Telefon 08-405 31 43
Mobil 070-530 31 43

Här kan du läsa mer om IT-politiska strategigruppen. (http://www.regeringen.se/sb/d/2495)