Radar Ecosystem Specialists

IT radar 2013 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2013

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 21:28 CET

Radar släpper nu den stora rapporten IT Radar 2013 över IT-marknadens och IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar. Rapporten bygger på underlag från drygt 1000 IT-beslutsfattare och indikerar en försiktigt positiv vändning avseende tilltro och vilja till investering. Marknaden ökar mer i volym än värde då kundernas operativa strategier inriktas på kostnadsreduktion och ökat effektuttag.

Den globala osäkerheten påverkar lagda budgetar och prioriteringar på ett påtagligt sätt. Tidigt lagda budgetar indikerade en mer negativ utveckling än de sent lagda budgetarna för 2013. Detta kan indikera en försiktigt men växande tilltro inför 2013 avseende IT investeringar och satsningar. 

 Den samlade svenska IT-marknaden ökar under året med 2,3 miljarder kronor (1,1 procent), till 154,7 miljarder. Större delen av ökningen, 2,1 miljarder kronor, finansieras dock utanför IT-budgeten. Det innebär att den största ökningen av IT realiseringen finns ute i verksamheten och inte inne i IT-verksamheten. 

Marknadstillväxten kommer att vara större i volym än i värde under 2013. Rapporten IT Radar 2013, visar att marknaden präglas av god tillgång till kompetens under första halvåret 2013 och en fortsatt prispress är att vänta. Priserosionen beräknas till 3-4 procent. 

Störst marknadstillväxt sker på tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster, som värdemässigt växer med cirka 1,4 procent. Molntjänster ökar dock med över 20 procent i värdetillväxt under 2013. 

”Det råder stora branschmässiga förändringar. Skillnaden mellan SMB-företag och stora företag ligger, möjligen oväntat, i att en större andel av de stora företagen har förändring, innovation och utveckling som sitt primära fokus, medan en större andel av SMB-företagen fokuserar på produktivitet/effektivitet”, säger Hans Werner VD för Radar. 

IT Radar 2013 

Fullständig rapport finns tillgänglig i portalen, radareco.se, för kunder med abonnemang. Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Mediakontakt: 

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists 

Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.