Verisec

IT-säkerhetens viktigaste uppgift: skydda varumärket

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 10:56 CEST

Att varumärket är den viktigaste faktorn bakom företagens strategier kring datakryptering, var en av de något överraskande slutsatserna när den senaste upplagan av The Ponemon Report presenterades i Stockholm under torsdagen.

Rapporten presenterades vid krypteringskonferensen ”Get ahead of the Cyberthreats”, som arrangerades för tredje året i rad av IT-säkerhetsföretagen Verisec och Thales e-Security. I ”The 2012 Global Encryption Trends Study” har Ponemon Institute undersökt 4205 beslutsfattare i sju länder med avseende på deras organisationers användning av kryptering och strategier kring IT-säkerhet. I studien svarade 44 % att varumärket och företagets rykte var en avgörande faktor för att skydda informationstillgångar med kryptering.

Att varumärket nu ses som den enskilt viktigaste faktorn för att kryptera information visar på en ny sorts förståelse kring IT-säkerhet, menar Johan Henrikson, vd för Verisec:

”Ett dataintrång i form av exempelvis ett industrispionage kan naturligtvis få allvarliga konsekvenser för ett företag. Men det är ändå oftast en begränsad skada och något som företaget kan hantera internt, i tysthet. Blir däremot känslig kundinformation komprometterad kan följderna bli katastrofala. När företaget tvingas att gå ut offentligt och berätta att kundernas information kommit i orätta händer, kan konsekvenserna bli oöverstigliga. I samma stund som kunderna förlorar förtroendet för företaget försvinner också intäktsbasen och det kan bli extremt kostsamt – ibland till och med omöjligt – att reparera. Så det finns en rationell, ekonomisk kalkyl bakom det faktum att varumärket numera betraktas som den viktigaste tillgången att skydda.”

Hackare inte det största hotet
Tvärt emot den utbredda uppfattningen om att hackare och planerade attacker är det största hotet mot företagets informationssäkerhet, visar rapporten att hoten finns på närmare håll. Mer än en fjärdedel uppger att anställdas misstag är det största problemet. Hackerattacker kommer först på fjärde plats bland hoten.

”Detta visar vikten av kryptering. Oskyldiga misstag kan få lika stora konsekvenser som en planerad cyberattack. Men så länge företaget har krypterat sin information är den värdelös för obehöriga och läckan får därmed inga ödesdigra konsekvenser – oavsett om det är en hacker eller en obetänksam anställd som ligger bakom läckan”, säger Johan Henrikson.

En tredjedel är fortfarande oskyddade
Även om trenden pekar uppåt är det fortfarande skrämmande många som inte skyddar känslig data. Ungefär en tredjedel av företagen krypterar inte känslig information som skickas via mail, lagras på interna servrar, läggs ut i molntjänster eller sparas på medarbetarnas datorer.

”Med tanke på vilka stora möjligheter det finns att på ett enkelt sätt maximera sitt skydd, är det märkligt att så många företag lämnar dörren vidöppen för hackare, industrispioner och anställdas misstag. Givet den sorts information som nästan alla företag nu hanterar digitalt riskerar man inte bara varumärket när man slarvar med IT-säkerheten, man riskerar själva fundamentet för företagets existens”, avslutar Johan Henrikson.

Hela rapporten finns att ladda ner på www.verisec.com/news.

Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska hotbilden i den digitala världen.

Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat produkter till över 7 miljoner användare i hela världen.