Näringsdepartementet

IT-standardiseringsutredningen utökas

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:14 CET


Regeringen har idag, torsdagen den 30 november, beslutat att utöka en pågående utredning som analyserar IT-standardisering. Redan i somras tillsattes en utredare för att analysera hur samordningen av standarder på IT-området kan förbättras. Regeringen utökar nu det arbetet och lägger särskild vikt vid IT standardisering då det gäller att utveckla en sammanhållen elektronisk förvaltningsutveckling, och vid statliga myndigheters elektroniska upphandling. Utredningen ska också analysera möjligheterna att öka användningen av öppen källkod i statliga myndigheter. I utredningen ges också informationssäkerhetsfrågor en ytterligare framträdande roll. Utredningen ska vara färdig och lämna förslag till åtgärder på området den 30 juni 2007.

- Detta är ett viktigt steg för att få en förbättrad infrastruktur på IT området, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. Hon fortsätter:

- Genom att lägga ökad vikt på standardisering inom e-förvaltningen kan myndigheternas elektroniska kommunikation förenklas. Möjligheterna att kommunicera elektroniskt över sektors- eller organisationsgränserna kommer att kunna öka för såväl företag som för kommuner, myndigheter och medborgare. Vardagen kan bli enklare för de flesta.


Kontakt:
Elin Lagercrantz
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 10 47
070-580 02 47
elin.lagercrantz@industry.ministry.se