Vårdförbundet

IT-strategin kräver gemensamt språk

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 11:51 CET

- Det största problemet med it-utvecklingen i vården är att vare sig system eller medarbetare pratar samma språk, trots många års arbete med gemensamma termer och begrepp. Den nationella it-strategin är ett framsteg men den förutsätter att regeringen ger ett tydligt uppdrag, och ökade resurser, till Socialstyrelsen för att komma i mål med detta arbete, säger Anna-Karin Eklund.

- Det handlar inte bara om att datorisera de gamla journalerna, för att kunna skapa en gemensam vårddokumentation som följer patienten krävs att arbetet och dokumentationen är tvärvetenskaplig och att alla använder samma termer och begrepp. Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till den nationella IT-strategi som idag presenteras.

- Idag dokumenterar exempelvis olika yrkesgrupper barns vikt under olika rubriker vilket gör att det blir svårt att följa upp och upptäcka viktiga hälsoproblem. Om vi inte använder samma språk fungerar självklart inte heller kommunikationen mellan systemen, säger Anna-Karin Eklund. Det krävs att distriktssköterskan kan få en samlad bild av den äldre som behöver vård i hemmet, att läkaren på akutmottagningen kan ta reda på vilka läkemedel som används av en medvetslös patient eller att farmaceuten kan få en samlad bild av vilka läkemedel som förskrivits.

Vårdförbundet har, liksom många andra, länge argumenterat för att ökad användning av it kan stärka patientens roll i vården, exempelvis i förslaget om ”Min Vårdbok” som innebär att all information om patienten samlas i en elektronisk ”patientjournal” som patienten själv kan styra över. Redan i december 2002 skrev Vårdförbundet till Socialstyrelsen om behovet av en samordnad it-strategi för att stärka patientens ställning i vården.

- En samlad it-strategi kommer att hota en del revir och gränser, men det är just för att kunna korsa dessa och ge patienten en sammanhållen vård som strategin är så avgörande. Med en samordnad it-struktur skapas stora möjligheter för en både effektivare, säkrare och mer tillgänglig vård, säger Anna-Karin Eklund.


Kommentarer: Anna-Karin Eklund, ordförande för Vårdförbundet: 070-661 87 89

Mer information: Björn Sundin (förbundssekreterare, pressansvarig): 070-3731850

Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se