Hjälpmedelsinstitutet

”IT-support direkt” växer

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 10:52 CET

- Målet är att projektet blir en nationell tjänst

”IT-support direkt” fortsätter under 2012 i de kommuner som varit engagerade i försöksverksamheten.  Genom projektet erbjuds äldre och personer med funktionsnedsättning hjälp via telefon som rör hantering och problem med bland annat datorn, mobiltelefonen, tv:n och elektronik i hemmet. Beslutet innebär en ökad möjlighet för att IT-support direkt blir en framtida nationell tjänst.

Försöksverksamheten för IT-support direkt utökas under 2012 till att även stödja personer som får konsumentprodukter som underlättar kommunikation rekommenderade av sitt landsting. Detta kommer att gälla landstingen i Dalarna, Halland, Jönköping, Stockholm, Uppsala, Västerbotten samt Örebro. Hjälpmedelsinstitutet ansvarar för IT-support direkt och under 2012 finansieras projektet av Post- och telestyrelsen (PTS).

– Samhället bygger i stor utsträckning på att alla människor kan hantera exempelvis en dator för att betala räkningar eller kontakta myndigheter. Det här projektet är viktigt eftersom det gör att fler har möjlighet att bli digitalt delaktiga, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.  

Hjälpmedelsinstitutet kommer att ta fram en kravspecifikation för utformning av en nationell tjänst och en affärsmodell för hur tjänsten långsiktigt ska kunna finansieras. Vidare ska riktlinjer, metoder och lämpligt IT-stöd för en nationell telefonsupport klarläggas.

– Redan i förstudien såg vi ett stort behov av en tjänst som den här. Nu tar vi med stöd av PTS, Post- och telestyrelsen, ett stort steg närmare en tillgänglig supporttjänst i hela landet och det är väldigt spännande, säger Lars Johansson, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Slutredovisning sker senast den 30 januari 2013.

Läs mer på Hjälpmedelsinstitutets webbplats www.hi.se/itsupport eller på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se/funktionshinder.

Fakta om IT-support direkt
IT-support direkt är ett telefonstöd som hjälper äldre och personer med funktionsnedsättning som har tekniska problem med datorer, mobiltelefoner och annan teknisk hemutrustning, såsom digitalboxar till tv. Under 2009-2011 har en försöksverksamhet byggts upp. Försöket pågår nu i sju kommuner/stadsdelsförvaltningar - Stockholms kommun (Bromma, Hässelby-Vällingby) Härryda, Tiohundraförvaltningen i Norrtälje, Malmö, Mölndal, Rättvik och Söderköping.

Försöket drivs i samverkan med Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund, Synskadades Riks­förbund, Seniornet, Sveriges CallCenter Förening SCCF, Transcom, PTS, HI och försökskommunerna.

För mer information kontakta:
Lars Johansson, projektledare IT-support, lars.johansson@hi.se 070-515 33 97
Robert Hecht, ansvarig handläggare PTS, robert.hecht@pts.se 08-678 57 15
Johanna Grönkvist, pressansvarig Hjälpmedelsinstitutet, johanna.gronkvist@hi.se 08-620 18 33

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.