Assistansboken Sverige AB

IT-system för personliga assistenter & borgarrådet Ewa Samuelsson på agendan när Kommunal anordnar träff för personliga assistenter

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 22:21 CET

Det är inte bara kollektivavtal och allmänna anställningsvillkor för personliga assistenter som skall diskuteras när Kommunal bjuder in till träff för privatanställda personliga assistenter. Kommunal har även bjudit in Ewa Samuelsson för att berätta om sitt uppdrag i staden som biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor och funktionshinderfrågor. Ewa Samuelsson har varit heltidspolitiker sedan 2002 och var under mandatperioden 2006-2010 äldreborgarråd och ordförande i fastighetsbolaget Micasa. Tidigare har hon arbetat som lärare, rektor och också hanterat personalfrågor i Stockholms stad.

Även Assistansbokens grundare, Emanuel Nyberg & Joakim Österlund, har bjudits in att tala om deras hjärtefråga, kommunikation. De har arbetat som personliga assistenter sedan hösten 2008.  I början av 2009 skapade de för eget bruk ett enklare webbbaserat verktyg för att underlätta för vikarierande personal att snabbt kunna sätta sig in i dagliga rutiner & arbetsuppgifter för att frigöra tid åt assistansanvändaren & dennes anhöriga. Det webbaserade verktyget visade sig snart vara så pass effektivt att andra assistansgrupper efterfrågade det. Det lilla projektet för eget bruk har nu utvecklats till något betydligt större. Med finansiellt stöd från Almi & Länsstyrelsen har nu ett konsultbolag tillsammans med grundarna utvecklat ett innovativt kommunikations, planerings & uppföljningsverktyg över internet. Assistansboken har även blivit antagna till ett inkubatorprogram i Västerås som finansieras av innovationsbron. Inkubatorn bidrar med råd & kunskap samt en personlig affärscoach. Idag samarbetar Assistansboken med flera framåtsträvande assistansbolag för att ta fram ett så praktiskt & funktionellt verktyg som möjligt.

En av grundarna av Assistansboken, Emanuel Nyberg, är både glad & stolt över det fina mottagande Assistansboken har fått.

-          Det känns jättekul att ha fått en sån fin respons för vårat kommunikationsverktyg. Såväl assistansanvändare, personliga assistenter samt assistansbolag är med & utecklar verktyget som vi verkligen tror & hoppas kommer att innebära något positivt för assistansbranschen. Främst har vi utgått från våra egna behov utifrån ett professionellt perspektiv som personliga assistenter & att vi nu ser att även andra är intresserade av att använda verktyget är hur kul som helst.