IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen lyfter IT-frågorna under Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 09:58 CEST

IT&Telekomföretagen intar Almedalen för sjätte året i rad. Vi arrangerar fyra egna seminarier; ett om samhällsekonomiska vinster med en satsning på välfärdsteknologi inom vård och omsorg, ett kring samhällsnyttan av bredband och kommunernas roll i utbyggnaden, ett tredje på tema IT i skolan och ett sista, avslutande seminarium på fredagen, med ungdomsförbunden kring hur välfärdsteknologi kan möta våra framtida samhällsutmaningar.

Hela fredagen arrangera vi också, ihop med Computer Sweden, för andra året i rad en IT-dag på Gotlands Museum. En heldag där vi samlar IT-relaterade seminarier och som avslutas med ett populärt mingel.


Samhällsekonomiska konsekvenser av välfärdsteknologisatsningar inom vård och omsorg

Tid: Onsdagen den 3 juli kl. 13.00-14.30
Plats: Almegas tält invid Visby Strand

Olika undersökningar, t ex från Hjälpmedelsinstitutet, visar på att det finns en låg kunskap om de positiva vinsterna med välfärdsteknologisatsningar och att man snarare ser det som en kostnad och inte som en investering som ger besparingar. Under seminariet presenteras en studie av samhällsekonomiska effekter som en satsning på välfärdsteknologi inom vård- och omsorgssektorn skulle innebära. Vidare presenteras sex förslag på åtgärder för att bättre tillvarata möjligheterna till effektivisering och högre kvalitet i omsorgen. Studien och förslaget kommenteras och diskuteras av en panel med deltagare från politiken, fackförbund, Hjälpmedelsinstitutet samt IT-branschen.

Studien kommer att finnas tillgänglig på www.itotelekomforetagen.se från och med onsdag morgon.

Medverkande: Åke Dahlberg, fil. dr. i nationalekonomi Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal Magdalena Marklund, projektledare och informationsansvarig, Teknik för äldre, Hjälpmedelsinstitutet Lennart Axelsson, riksdagsledamot (S), Sveriges riksdag Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), Sveriges riksdag Håkan Pettersson, senior vice president/head of public sector Sweden, CapGemini Sweden, tillika ordf. i Arena Välfärdsteknologi Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Moderator: Magnus Höij, Internetworld

Debatten kommer att webbsändas på www.itotelekomforetagen.se

 

100 Mbit? Vad rör det mig som kommunalråd?

Tid: Torsdagen den 4 juli kl. 08.00-09.15 (frukost serveras från kl. 07.30)
Plats: Almegas tält invid Visby Strand

Seminariet/debatten kommer att fokusera kring bredband och samhällsnyttan för kommunen, med aspekter på tillväxt snarare än kommunens skyldigheter som myndighet. Vad betyder bredband för en kommun? Ska kommunen äga ett stadsnät? Hur bör kommunalrådet tänka?

Medverkande: Marco Forzati, Senior Scientist and Project Manager, Acreo Swedish ICT Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen Jörgen Sandström, IT-strateg, SKL Mats Lundquist, Affärsområdeschef Bredband och TV, Telenor Sverige Ove Alm, VD, Skanova Eva-Marie Marklund, VD, AC-Net Karin Ahl, sälj- och marknadsansvarig, RALA, Infratech tillika ordf. FTTH Council Europé Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Moderator: Magnus Höij, Internetworld Debatten kommer att webbsändas på www.itotelekomforetagen.se

Konkreta, nationellt samordnade åtgärder för IT i skolan behövs – men vilka är viktigast?

Tid: Torsdagen den 4 juli kl. 13.00-14.30
Plats: Almegas tält invid Wisby Strand

IT-användningen börjar nu äntligen komma igång på bred front ute i skolorna. En mängd både inspirerande och kunskapshöjande insatser görs runt om i landet. Dessvärre görs inte satsningarna på ett systematiskt vis i alla skolor och kommuner. I många fall sker investeringar i digitala verktyg utan en genomtänkt strategi för hur undervisningen ska utvecklas. Och även de lyckade satsningarna har en brist genom att de inte sprids. Vid seminariet kommer IT&Telekomföretagen tillsammans med Datorn i Utbildningen att presentera ”Beslutsboken”, ett förslag till nationellt åtgärdsprogram rörande IT i skolan. Fokus är konkretion – visioner finns det redan gott om. Rapporten innehåller fem konkreta beslutsområden, där en diskussion efterlyses kring både konkretisering och prioriteringen mellan de olika områdena.

”Beslutsboken” kommer att finnas tillgänglig på www.itotelekomforetagen.se från och med torsdag morgon.

Deltagare: Louise Andersson och Juhán Niila Stålka, Lilla kommissionen - Digitaliseringskommissionens expertgrupp Bertil Östberg, statssekreterare (FP), Utbildningsdepartementet Cecilia Dalman Eek, riksdagsledamot (S), Sveriges riksdag Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen Eva-Lis Sirén, förbundsordförande, Lärarförbundet Daniel Söderberg, 2e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Moderator: Magnus Höij, Internetworld

Välfärd med välfärdsteknologi? – Diskussion och debatt kring Framtidskommissionens slutrapport

I slutet på mars presenterade Framtidskommissionen sin rapport. Regeringen har identifierat fyra utmaningar som kommissionen tittat närmare på. IT&Telekomföretagen har tagit fram en lista med de viktigaste politiska besluten som vi anser måste till för att trygga framtidens välfärd. Men när vi pratar om framtida samhällsutmaningar – vare sig vi har perspektivet 2020 eller 2050 – så är det knappast den sittande regeringen som kommer att bära ansvaret. Därför bjuder vi in representanter från ungdomsförbunden som får ge sin syn på såväl utmaningarna som förslaget till lösningar.

Deltagare: Jesper Strömbäck, huvudsekreterare och kanslichef, Framtidskommissionen Staffan Hanstorp, VD Addnode, tillika Styrelseordf. IT&Telekomföretagen Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen Erik Bengtzboe, Förbundsordförande, MUF Hanna Wagenius, Förbundsordförande, CUF Gabriel Wikström, Förbundsordförande, SSU Magda Rasmusson, Språkrör, Grön Ungdom Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen. Petter Hojem, Framtidskommissionen, Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen.

Våra förslag finns redan nu publicerade på vår webbplats, http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/nyheter-och-aktuellt/politiska-initiativ-for-valfard-valfardsteknologi

Moderator: Magnus Höij, Internetworld

 

Läs mer om respektive seminarium på vår webbplats: http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/almedalen-2013

 

Kontakt:
Ellinor Bjennbacke, kommunikationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega, ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för
företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att
gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets
villkor. Vi är drygt 1100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000
medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch-
och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se