ITAB Shop Concept

ITAB Bokslutskommuniké januari-december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 15:38 CET

• Intäkterna uppgick till 2 775,8 Mkr (3 412,3)
• Rörelseresultatet uppgick till 114,2 Mkr (194,8)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 90,0 Mkr (140,2)
• Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 Mkr (102,9)
• Resultatet per aktie uppgick till 5,13 kr (7,28)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 292,1 Mkr (198,4)
• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kr (1,25) per aktie
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 694 86 82

CFO Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se

ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, traditionella och självutcheckningssystem, entrésystem och egenutvecklade produkter. Koncernen omsatte 2009 2 775,8 Mkr och har cirka 1 500 anställda.