ITAB Shop Concept

ITAB Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 11:15 CEST

Januari - Juni 2009

  • Intäkterna minskade med 13% till 1 344,4 Mkr (1 551,9)
  • Rörelseresultatet minskade med 36% till 47,4 Mkr (74,4)
  • Resultatet efter finansiella poster minskade med 28% till 40,2 Mkr (56,1)
  • Resultatet efter skatt minskade med 27% till 29,3 Mkr (40,4)
  • Resultatet per aktie minskade med 28% till 2,05 kr (2,86)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 27% till 89,1 Mkr (70,1)

För ytterligare information, tag kontakt med:

 

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO, Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 706-948682

CFO, Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 705-44 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se


ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1.600 anställda.