ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept har träffat ett principavtal om förvärv av City Group

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:34 CET

ITAB Shop Concept har träffat ett principavtal om förvärv av City Group, en av de ledande leverantörerna av butiksinredning i Storbritannien.

ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och ansluten till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden, har förvärvat City Group i Storbritannien.

City Group är Storbritanniens snabbast växande företag inom butiksinredning och projektledning. City Group har en god marknadsposition hos de största kedjorna inom såväl daglivaru- som fackhandeln i Storbritannien. Omsättningen för 2006 beräknas till 300 Mkr.

Förvärvet är av strategisk betydelse för ITAB Shop Concept. Detta innebär att koncernen skapar en betydande position på marknaden i Storbritannien. Marknaden i Storbritannien är under ständig förändring innebärande att tillväxtmöjligheterna för ITAB Shop Concept är betydande.

City Groups verksamhet är inriktad på hög servicegrad, projektledning och logistik med en begränsad produktion avsedd för kundanpassande lösningar. ITAB är en av Europas ledande leverantörer och tillverkare av kassadiskar och entrésystem, detta är produktområden vilka kommer att integreras i City Groups verksamhet. Därmed blir City Group en mer komplett leverantör och samarbetspartner för kompletta butikskoncept.

Likviden utgörs i huvudsak av en riktad nyemission i ITAB Shop Concept. Förvärvet beräknas ge en positiv effekt på resultat per aktie under 2006.

ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Omsättningstakten i ITAB Shop Concept efter detta förvärv beräknas till omkring 1 700 Mkr/år och koncernen har ca 1 250 anställda.


För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Jan-Ola Wiréhn
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0705-776076

ITAB Shop Concept AB
vVD/dCEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682