ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept tecknar avtal med NorgesGruppen Convinience AS om leveranser av butiksinredning.

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:37 CEST


ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och ansluten till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden, har via sitt norska dotterbolag träffat en överenskommelse med NorgesGruppen Convinience AS om att leverera och installera butiksinredning till 163 Shell stationer i Norge. Norgesgruppen har ett långsiktigt samarbetsavtal med Norska Shell om att driva matkoncept i Shells bensinstationer. Ordervärdet beräknas till cirka 30 Mkr.

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning som kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Omsättningstakten i ITAB Shop Concept är omkring 1 700 Mkr/år.


För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Jan-Ola Wiréhn
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0705-776076

ITAB Shop Concept AB
vVD/dCEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682

Box 9054 SE-550 09 JÖNKÖPING
Phone +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se