ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept tecknar genom dotterbolag avtal med Biltema

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 13:20 CEST

ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och handelsplats på Nya Marknaden, har genom dotterbolag tecknat ramavtal om leveranser till Biltema

Avtalet innebär att Biltema har valt ITAB som partner och leverantör av butiksinredning, kassadiskar och entrésystem för samtliga nyetableringar, om- och tillbyggnationer i Sverige, Norge och Finland.

Avtalet gäller i första hand under 2006 med option till förlägning i ytterligare ett år.

Det sammanlagda ordervärdet beräknas till mer än 20 Mkr på årsbasis och kommer att bidra positivt till ITABs verksamheter, i första hand Jönköping.

ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning som kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Omsättningstakten i ITAB Shop Concept är omkring 1 250 Mkr/år. Koncernen har ca 850 anställda.För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Jan-Ola Wiréhn
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0705-776076

ITAB Shop Concept AB
vVD/dCEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682


Box 9054 SE-550 09 JÖNKÖPING
Phone +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se