Riksdagen

Italiens talman vald till president i Interparlamentariska unionen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:37 CEST

Vid Interparlamentariska unionens (IPU) höstförsamling i Genève den 17-19 oktober 2005 antogs flera viktiga resolutioner. Resolutionerna gällde dels konferensens tre huvudteman: parlamentens och medias roller i informationsförsörjningen, migrationsfrågor samt det civila samhällets roll i samspel med parlamenten. Dessutom antogs en resolution som uppmärksammade behovet av snabb återuppbyggnad vid naturkatastrofer och skydd av utsatta grupper.

Mötet i Genève samlade 550 parlamentariker från 130 länder. Från riksdagen deltog ledmöterna Berndt Ekholm (s), ordförande, Henrik S Järrel (m), vice ordförande, samt Ana Maria Narti (fp) och Sermin Özürküt (v).

Under konferensens sista dag valdes talmannen i Italiens deputeradekammare, Pier Ferdinando Casini, till ny president för IPU för den kommande treårsperioden. Även i generalsekreterarnas sammanslutning valdes en ny ordförande, riksdagsdirektör Anders Forsberg.

Ytterligare upplysningar:
Lars Starell, sektionschef, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 42 65

Eva Brolin, internationell sekreterare, telefon 08-786 41 42


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48