me and you

Italienska Kulturinstitutet lanserar egen kulturtidskrift

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:53 CEST

Pressmeddelande från Italienska Kulturinstitutet 2009-04-20


27 april 2009 lanseras kulturtidskriften CARTADITALIA

 

Möt den nya kulturtidskriften CARTADITALIA
Möt den italienska samtida romanen tillsammans med Björn Granath och Elin Klinga.

 

Välkommen till Italienska Kulturinstitutet, måndag 27/4 kl 18.30.

 

CARTADITALIA är just en provkarta, en guide och en introduktion till de mest kännetecknande företeelserna som i dag karaktäriserar den italienska kulturen i dess olika uttrycksformer.

 

CARTADITALIA är en tvåspråkig kulturtidskrift som kommer att ges ut halvårsvis av Italienska Kulturinstitutet "Carlo Maurilio Lerici" i Stockholm.  Tidskriften är ett initiativ av den nytillträdde direktören Paolo Grossi, tidigare direktör för Italienska Kulturinstitutet i Paris. CARTADITALIA är ett led i hans strävan att mer synbart profilera italiensk kultur av idag och att främja italienskt kulturliv i Sverige.

Varje nummer av CARTADITALIA tillägnas utforskandet av ett specifikt uttrycksområde från musik till poesi, från arkitektur till film. Syftet är att skapa en guide till aktuell italiensk samtidskultur för den svenska publiken.

 

Tio författare, ett land: Resan börjar...

Under rubriken Tio författare, ett land presenteras i detta första nummer den italienska litteraturen med romanen i fokus. Här finns en unik möjlighet att få del av hittills oöversatta texter med en gemensam ambition: att spegla den italienska samtidsrealiteten.

 

Till CARTADITALIAS debutkväll har tre, hittills oöversatta, framgångsrika italienska författare, Sandro Veronesi, Giulia Fazzi, Diego De Silva samt kritikern Domenico Scarpa inbjudits. Under kvällen presenteras deras texter. Dramatenskådespelarna Björn Granath och Elin Klinga läser valda översatta texter.

 

Italienska Kulturinstitutets C.M. Lerici uppgift är att fungera som en förbindelselänk mellan Italien och Sverige samt att främja kulturarbetet länderna emellan. Av den anledningen bedriver institutet ett antal olika aktiviteter. Bland de viktigaste märks konserter, filmvisningar, föredrag och utställningar av skilda slag. Med mycket få undantag är evenemangen såväl kostnadsfria som öppna för allmänheten.

 

För mer information, vänligen kontakta Paolo Balzano,
på tel. 08-54 58 57 64 (10:00 - 13:00), eller mejla till paolo.balzano@esteri.it

 

Italienska Kulturinstitutet

Gärdesgatan 14, Stockholm

08-545 857 60

www.iicstockholm.esteri