Alecta

ITP- och TGL-avtalen

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:46 CEST

Svenskt Näringsliv och PTK träffade 1960 en uppgörelse om ITP-planen - Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän och om TGL - Avtal om tjänstegrupplivförsäkring. Både ITP-planen och TGL ersatte tidigare avtal och har kompletterats med nya överenskommelser sedan dess.

ITP-planen omfattar Ålderspension

ITPK - kompletterande ålderspension

Sjukpension

Familjepension

Delpension - rätten till att nu få delpension upphörde vid årsskiftet 2000/2001

Pensionsförmånerna enligt planen ska finansieras av arbetsgivaren genom att betala premier till Alecta eller utnyttja skuldföring enligt FPG/PRI-systemet. ITPK finansieras via premiebetalning till Collectum.

TGL
Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är en kapitalförsäkring mot riskpremier. Arbetsgivaren avgör i vilket av de försäkringsbolag som är godkända av Svenskt Näringsliv och PTK, som försäkringen ska tecknas för de anställda.