ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

ITPS öppnar nytt kontor i Peking

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:51 CEST

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) inleder under hösten omvärldsbevakning på plats i Peking, Kina, i samarbete med VINNOVA, Energimyndigheten och NUTEK. Det nya kontoret invigs under torsdagen av utbildningsminister Thomas Östros.

- Kina uppvisar en stark tillväxt och öppnar sig allt mer för omvärlden. ITPS behöver vara på plats för att bedöma vad den kinesiska utvecklingen kommer att betyda för svenskt näringsliv och tillväxt på sikt. Ökad öppenhet bäddar också för fler samarbeten mellan Kina och Sverige inom teknik och vetenskap, säger Sture Öberg, generaldirektör vid ITPS.

Verksamheten kommer att bedrivas på prov. Beslut om permanent närvaro tas tidigast om två år. Inledningsvis kommer fokus att ligga på telekommunikation och energi.

Som teknisk-vetenskaplig attaché har ITPS utsett Magnus Breidne. Breidne är teknologie doktor i fysik och har sin kompetensbas inom optik och telekommunikation. Han kommer närmast från industriforskningsinstitutet Acreo AB där han varit vice VD.

För ytterligare information:
Lena Moritz, ITPS, telefon 08-456 67 34 e-post: lena.moritz@itps.se