ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

ITPS publicerar idag siffror om konkurser och offentliga ackord 2005: Fortsatt stor minskning av konkurser

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 08:54 CET

Antalet konkurser fortsätter att minska. Under 2004 noterades en minskning med 7 %. Under 2005 minskade antalet konkurser med 11 %. Totalt rörde det sig under 2005 om 7 208 konkurser varav 6 784 rörde före­tag och 424 privatpersoner. När det gäller det totala antalet anställda var nedgången ännu kraftigare. Totalt berördes 14 768 personer vilket är en minskning med 30 procent under 2005 jämfört med 21 procent 2004.

Antalet företagskonkurser minskade proportionellt sett mest i Kalmar län, 34 pro­cent, och i Södermanlands och Gävleborgs län med vardera 21 procent. Gotlands och Hallands län hade motsvarande den största ökningen med 33 respektive 14 procent. Skåne och Västra Götalands län visade upp stora minskningar på 19 respek­tive 15 procent, medan Stockholms län med 7 procents minskning låg under riksgenomsnittet. Av de tre storkommunerna var Göteborg mest anmärkningsvärd med sin minskning med 22 procent.

Under 2005 minskade antalet konkurser kraftigt för företag och anställda inom tillverkningsindustrin. Antalet företagskonkurser minskade med 25 procent och antalet konkursberörda anställda minskade med 38 procent. Detaljhandeln med motorfordon hade ett besvärligt år med en uppgång av antalet konkurser med 12 procent och antalet berörda anställda ökade med 58 procent.

Av de enskilda firmor som gick i konkurs under 2005 ägdes 86 procent av en man. Högst andel konkurser hos enskilda firmor ägda av kvinnor hade Uppsala och Jämtlands län med vardera 33 procent, medan de lägsta andelarna fanns i Kalmar, Gotlands och Blekinge län, där ingen kvinna med enskild firma gick i konkurs under 2005.

Hämta rapporten Konkurser och offentliga ackord 2005 (S2006:002) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Lars Sundell, telefon 063 16 66 33, e-post lars.sundell@itps.se

Vänliga hälsningar
Agneta Larsson

Agneta Larsson
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tel: 063-16 66 13, Fax: 063-16 66 01
E-post: agneta.larsson@itps.se
www.itps.se