Infracontrol AB

ITS sedan 1993

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 16:17 CEST

Tycker du att ITS - Intelligenta Transportsystem - verkar vara en bra idé? Mölndalsföretaget Infracontrol har skapat lösningar för intelligent infrastruktur sedan 1993. Det har man gjort i nära samarbete med användarna och det har gett företaget en unik erfarenhet och en mängd olika lösningar att erbjuda. En viktig framgångsfaktor har varit företagets fabrikatsoberoende.

- Som man hör på vårt namn så startades Infracontrol med idén att kunna ta kontroll över infrastrukturen, berättar Johan Höglund, VD för Infracontrol. Med system från industriautomation kunde anläggningar som trafiktunnlar, broar och spåranläggningar styras och övervakas på ett helt nytt sätt. Vi var pionjärer inom det område som nu kallas ITS, och vi har fortfarande kvar vår ledande position.

En av nycklarna till framgångarna var ett nära samarbete med användarna. Istället för att låta tekniken styra har man alltid utgått från användarnas behov och förutsättningar och skapat enkla och intuitiva användarfunktioner. En annan framgångsfaktor var att se till att vara fabrikatsoberoende:

- Som beställare kommer man med tiden att bli ägare till en väldig massa olika system, oavsett om man vill eller inte. säger Johan Höglund. Då måste man kunna samla ihop alla system och all information i en fabrikatsoberoende plattform. Då skapar man också friheten att kunna upphandla vilka system som helst utan att tappa kontrollen.

Infracontrol har levererat merparten av ITS-lösningarna i västra Sverige och lade redan 1994 grunden till den centrala tekniska plattformen CSS, som används på Trafikverkets trafikledningscentral i Göteborg. 2009 fick Infracontrol även huvudansvaret för utveckling och underhåll av motsvarande system, CTS, på trafikledningscentralen Trafik Stockholm.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.