Myndigheten för yrkeshögskolan

IUC i Katrineholm måste betala tillbaka 101 000 kronor

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 07:45 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 101 400 kronor i statsbidrag av Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, IUC. Utbildningsanordnaren har fått statsbidrag för studerande som hoppat av utbildningen.

I samband med att utbildningsanordnaren lämnat in betygsammanställning av de studerande på yrkeshögskoleutbildningen till Kyl- och värmepumpstekniker har myndigheten granskat hur utbildningsanordnaren har begärt statsbidrag.

Sammanlagt har IUC fått statsbidrag för tre studerande som slutat utbildningen i förtid. Myndigheten kräver därför tillbaka statsbidraget för dessa med 101 400 kronor.

– Vi och utbildningsanordnaren har samma uppfattning om vad som hänt, så vi förväntar oss att det kommer att bli rätt framöver. Det är naturligtvis angeläget att statsbidraget används korrekt, säger Rafal Tomaszewski enhetschef för tillsynsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Senast den 27 december ska IUC betala tillbaka de 101 400 kronorna till myndigheten.

För mer information
Kontakta myndighetens pressansvarige Kristina Granqvist, 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se eller enhetschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 00.


Skäl för myndighetens beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvisition av statsbidrag framgår av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.