Neuroförbundet

Iuris Humani och Bygg klokt bjuder in till seminarium

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 09:00 CEST

Inbjudan gäller dig som är fastighetsägare: Seminarium om tillägg i plan och bygglagen
(Iuris Humani och Bygg klokt arrangörer)

Plan och bygglagen ställer särskilda krav på dig som fastighetsägare av offentliga lokaler och allmänna platser. Enligt ett tillägg i lagen är det fastighetsägarens ansvar att undanröja enkelt avhjälpta hinder för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det innebär att du har skyldighet att göra dina fastigheter tillgängliga for människor med funktionsnedsattning! Iuris Humani och Bygg klokt inbjuder dig som fastighetsägare till ett seminarium där du får:

- Information om vilka hinder som kan finnas i en fastighet
- Konkret och praktisk vagledning hur du kan avhjalpa olika hinder
- En genomgang om vilka sarskilda skyldigheter som åligger dig som ar fastighetsägare till allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde
- Information om vilka undantag fran lagen som kan göras
- Information om vilka sanktioner som fi nns om du underlåter att följa direktiven.
- Iuris Humani och Bygg klokt har tidigare genomfort utbildningar for t.ex. Statens Fastighetsverk,Riksantikvarieambetet och HSB.

Seminariet hålls på St Eriksgatan 44 i centrala Stockholm under oktober månad