Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVAs guldmedalj till forskare och strateg inom mobil kommunikation

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:47 CEST

Tekn dr Jan Uddenfeldt tilldelas IVAs guldmedalj 2005 för två decenniers engagerat arbete, som lett till både konkreta och strategiska resultat av mycket stor betydelse för utvecklingen av mobil kommunikation och för svensk industris position inom området.

– Jag blev väldigt glad och samtidigt förvånad. Men jag tycker att det har varit fantastiskt att följa hur mobil kommunikation har fått en så stor betydelse för Sverige. Det känns kul att ha bidragit till den utvecklingen, säger Jan Uddenfeldt.

Han föddes 1950. Efter civilingenjörs- och doktorsexamen vid KTH började Jan Uddenfeldt på Ericsson 1978 där han har arbetat sedan dess. I mitten av 1980-talet var han adjungerad professor vid KTH. Från 1985 till 2004 har han haft tunga chefsbefattningar inom Ericssons FoU för mobil kommunikation, de sista sex åren som Chief Technology Officer och vice vd för Ericsson globalt. Från 2004 är Jan Uddenfeldt Senior Vice President och Senior Advisor Technology för koncernledningen.

Mottot för Jan Uddenfeldt är att alltid ligga steget före, annars gör någon annan det. Han har alltid arbetat nära de ledande kunderna i de stora länderna. Med dagens 2 miljarder mobila användare ser han många kommersiella möjligheter. Men det får inte vara teknik för teknikens skull, säger han.

Som aktiv pådrivare i utvecklingen av andra och tredje generationens mobiltelefoni är han bland annat mycket stolt över den grund man lade på Ericsson som ledde till GSM (2G) världens första digitala mobiltelefonsystem:

– Det fanns ingen handbok att gå efter. Vi fick lära oss att tygla tekniken, säger Jan Uddenfeldt.

Han är också stolt över ett man lyckades få den idag världsledande WCDMA-tekniken, som Ericsson lett utvecklingen för, antagen som 3G-standard. Här lade Ericsson grunden i sina forskningslabb.

– Största svårigheten var överföringshastigheten där vi fick uppfinna nya lösningar för att komma upp i högre datatakter. 3G är verklig bredbandsteknik som erbjuder tio megabyte per sekund, säger Jan Uddenfeldt.

Dagens ungdomar ger han rådet att skaffa sig en bas att stå på. Kunskap behövs.

– Kina håller på att komma ikapp. Men våra svenska företag kan både hård- och mjukvara. De kan den svåra konsten att få system att fungera. Här har Sverige en lång tradition. Det är vår styrka.

Jan Uddenfeldt tilldelas IVAs Guldmedalj ur H M Konungens hand i samband med akademiens högtidssammankomst den 28 oktober 2005.

Ytterligare information

Birgitta Björkskär, pressansvarig, IVA
08-791 30 41
bb@iva.se


Jan Uddenfeldt
08-757 04 19, 070-590 25 34
jan.uddenfeldt@ericsson.com

Klicka här för pressbilder
http://www.iva.se/upload/Jan%20Uddenfeldt.jpg