Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVAs projekt ”IT utan gränser” presenterar rapport från ITPS: Offshoring - hot eller möjlighet

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:27 CEST

ITPS rapport, Offshoring IT Services - A Swedish Perspective, visar att offshoring av IT-tjänster är en realitet i Sverige i dag och att trenden pekar uppåt. Handel med data- och informationstjänster ökar och det är i synnerhet exporten som har ökat kraftigt. Det faktum att allt fler tillfälliga arbetstillstånd beviljas personer från Indien tyder på ett ökat samarbete med indiska företag.

Offshoring av IT-tjänster har fått alltmer uppmärksamhet från politiker, forskare och media under senare tid. Det finns en utbredd oro för att arbetstillfällen kommer att gå förlorade när företag i ökande utsträckning förlägger produktion i lågkostnadsländer. ITPS rapport visar att offshoringen ökar men i relation till hela arbetsmarknaden är antalet jobb som förväntas flytta utomlands mycket litet. Dessutom betyder offshoring av produktion inte nödvändigtvis att jobb faktiskt flyttar från Sverige. Studien tyder tvärtom på att detta oftast inte är fallet i dag.

- Det förefaller vara expanderande eller ny verksamhet som förläggs i andra länder och det huvudsakliga motivet är jakten på lägre kostnader, säger författaren Karin Hovlin.

I rapporten definieras ett antal utmaningar som måste mötas av både av politiker och näringsliv. En utmaning är att det finns ett behov av att göra Sverige till en marknad som karaktäriseras av hög kompetensnivå.

- Globaliseringen ger upphov inte bara till strömmar från Sverige utan även till Sverige. Vi måste se till att den svenska marknaden är attraktiv och öppen för kunskap och kapital från andra länder. Det handlar om att ha ett utbildningssystem som både är internationellt kompatibelt och konkurrenskraftigt liksom att arbetsmarknaden är öppen för internationell talang, säger Karin Hovlin.

Rapporten har tagits fram av ITPS på uppdrag av IVA och projektet ”IT utan gränser”. Hämta rapporten Offshoring IT Services - A Swedish Perspective (A2006:008) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:
Karin Hovlin, tel 070-646 20 10, e-post karin.hovlin@itps.se,
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 070-747 58 68, 08-791 30 41, bb@iva.se
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

ITPS är en statlig myndighet med uppdrag att bidra till en insiktsfull tillväxtpolitik. ITPS analyserar de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i Sverige och andra länder samt utvärderar politiska insatser och tillhandahåller officiell statistik. Se även www.itps.se