Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVAs seminarium om behovet av åtgärder för att stimulera företagens forskning: Sverige släpar efter inom innovation

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:37 CEST

Hur regeringen bäst kan stimulera forskningen och vilka incitament som krävs, diskuteras på IVAs seminarium om innovationskraft. Svenskt Näringslivs forskningschef, Maria Anvret, presenterar en ny undersökning om vilket forskningsstöd företagen efterlyser. I paneldiskussionen medverkar bl a Karin Pilsäter, ordförande i Näringsutskottet.

- Svenska företag måste satsa mer på forskning. Men då krävs en bra grogrund för forskande bolag, särskilt för små och medelstora bolag. Vi vill föra en dialog med politikerna om olika former av skatteincitament, säger IVAs vd, Björn O. Nilsson som hävdar att frågan är eftersatt men mycket viktig för Sveriges innovationskraft och överlevnad. De medel offentlig sektor satsar ska ge mångfalt tillbaka. Inom OECD-länderna finns flera intressanta exempel att studera.
Svenskt Näringsliv har nyligen gjort en intervjuundersökning bland företag om vilken typ av forskningsstöd de efterlyser. Det är första gången den frågan undersöks. Resultatet presenteras under seminariet.

- Statens stöd till innovation och forskning är spretiga och saknar färdriktning. För att Sverige ska bli konkurrenskraftigt behövs tydligare mål och mer genomtänkta stödinsatser till företagen, säger Maria Anvret, Svenskt Näringslivs expert på forskningsfrågor.

Seminariet tar upp effektiva stimulansåtgärder för att främja forsknings- och innovationskraften hos företagen. Dessutom diskuteras hur förutsättningarna ser ut för forskningsinriktade företag, vilka åtgärder som krävs för att de ska våga satsa och vara starka inom forskning och innovationer i Sverige.

IVA arrangerar seminariet tillsammans med Naturvetareförbundet, Svenskt Näringsliv och Sweden BIO.

Tid: Måndagen den 6 oktober kl. 13.00 - 17.00
Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
För information och anmälan:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, bb@iva.se 08-791 30 41, 070-747 58 68

Program
13:15 Forskning viktig för Sveriges konkurrenskraft
Björn O. Nilsson, IVAs vd

Statlig FoU-politik och de mindre företagens FoU
Statliga stimulansåtgärders betydelse för additiv privat FoU
Helena Bergqvist och Maria Anvret, Svenskt Näringsliv

Klarar Sverige konkurrensen? - kritiska faktorer för framgång
Skattelättnader som incitament: Mats Berggren, Sweden BIO
Forskaren - en avgörande faktor: Madelen Nilsson, Naturvetareförbundet
Prioritering för forskningen: Lars-Göran Rosengren, AB Volvo, IVA

14:45 Kaffe

15:15 Villkoren för företagens FoU - vad behöver göras?
Tre företagsrepresentanter ser på framtiden för företagsforskning i Sverige
Claes de Neergaard, Industrifonden
Ytterligare representanter från företag meddelas senare.

Framgångsrik forsknings- och innovationskraft - vilka är förutsättningarna?
Vilka åtgärder krävs för att det ska bli attraktivt med FoU i svenskt näringsliv?
Paneldiskussion med Karin Pilsäter (fp) ordförande Näringsutskottet; Mikael
Damberg (s), Utbildningsutskottet samt representanter från företag.

16:45 Vision för största utväxling av statlig finansiering
Björn O. Nilsson, IVAs vd

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se