IVF Sverige

IVF Sverige förvärvar ledande norsk IVF-klinik

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:03 CEST

IVF Sverige förvärvar IVF-Klinikken i Oslo och gör därmed sitt första förvärv utanför landets gränser vilket markerar en viktig milstolpe i en planerad internationell expansion. IVF Sverige har verksamhet vid sex kliniker som arbetar under två varumärken, IVF-kliniken och Fertilitetscentrum. IVF-kliniken Umeå, Falun, Stockholm, Cura/Öresund i Malmö samt Fertilitetscentrum i Stockholm och Göteborg.

”Vi får ett mycket värdefullt tillskott till vår organisation genom IVF-Klinikken Oslos kompetens och erfarenhet. IVF-Klinikken stärks genom att nu bli en del av ett större IVF företag som bättre kan möta framtidens utmaningar vad gäller framförallt forskning och utvecklingsarbete”, säger Henrik Hernander, VD för IVF Sverige.

IVF Sverige grundades av Steffan Lundberg och Håkan Wramsby år 2000 och består idag av sex kliniker vilka utför cirka fyrtio procent av all provrörsbefruktning i landet. IVF Sverige har även ett nonprofit-bolag för forskning och utveckling, IVF research Sweden AB. IVF Sveriges klinik i Umeå har som enda privata klinik möjlighet att erbjuda spermie och äggdonation i Sverige.

IVF-klinikken Oslo grundades av Doktor Karin Hallman och Johan Hazekamp och

har varit en föregångsklinik i Norge genom att vara först med att etablera ICSI-metoden för att hjälpa par med manlig infertilitet samt att de även var först med behandlingserbjudande till lesbiska par. Kliniken har stor erfarenhet vid långtidsodling av embryon samt frysteknik.

IVF-Klinikken Oslo, som sedan den 28 april är en del av IVF Sverige, fortsätter sin verksamhet med nuvarande organisation.

För ytterligare information kontakta:

Steffan Lundberg, grundare av IVF Sverige, samt ansvarig för internationell affärsutveckling .

E-mail: Steffan.lundberg@ivfsverige.se

Mobil: +46 738 252540

www.ivfsverige.se

www.ivfoslo.no


IVF Sverige är största aktören i Norden inom provrörsbefruktning och erbjuder ofrivilligt barnlösa par fertilitetsutredningar, makeinsemination och individuellt anpassade IVF-behandlingar. Vi är verksamma på sex kliniker i Sverige och genomför ca 6 000 IVF-behandlingar per år. Inom koncernen finns även ett eget forskningsbolag samt den enda privata IVF-kliniken i Sverige med donationsverksamhet.

På alla våra kliniker finns mångårig erfarenhet av IVF med mycket goda graviditetsresultat. Våra resurser ger oss helt enkelt möjlighet att vara med och driva utvecklingen inom reproduktionsmedicin samt erbjuda de senast beprövade behandlingsmetoderna till det enskilda parets unika förutsättningar.