RISE Research Institutes of Sweden AB

IVL och Innventia i gemensam satsning på webbaserat system för hantering av kemikalier

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:17 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet och Innventia inleder nu ett samarbete om att sälja och marknadsföra kemikaliehanteringssystemet ChemSource Online. Systemet bygger på en kemikaliedatabas som Innventia utvecklat tillsammans med skogsindustrin. Samarbetet mellan IVL och Innventia innebär att företag i flera branscher kommer att kunna dra nytta av ChemSource.

ChemSource Online är ett webbaserat verktyg som är kopplat till en mycket omfattande ämnesdatabas som innehåller alla nödvändiga fakta för riskanalyser, skyddsåtgärder samt administration av säkerhetsdatablad. Allt detta är nödvändigheter numera då EU:s kemikalielagstiftning Reach tvingar alla företag som på något sätt hanterar kemikalier att känna till deras egenskaper och risker, ha informationen lättillgänglig, spara informationen i många år och att välja säkrare alternativ så snart de finns på marknaden.

- Kemikaliefrågorna är likartade, oavsett vilken bransch det handlar om. Därför vill vi se till att det vi utvecklat för skogsindustrin kan komma fler branscher till godo. Tack vare det samarbete som vi nu inleder med IVL breddar vi kemikaliekompetensen och får möjlighet att nå ut till nya marknader med ett verktyg som vi är stolta över, säger Lisa Tiliander, vice divisionschef på Innventia.

- ChemSource Online har ett modernt och lättarbetat användargränssnitt som passar såväl stora som små företag. Det vi tycker är särskilt intressant är att systemet enkelt kan integreras med företagens övriga styrande och strategiska stödsystem. Vi tror att ChemSource kan vara till stor hjälp för företagen att leva upp till det nya ansvar och kunskapskraven som Reach innebär, säger Åke Iverfeldt, vice VD på IVL Svenska Miljöinstitutet.

ChemSource Online stöder förutom hanteringen av Reach även klassificerings- och märkesförordningen CLP som gäller från januari 2009. I ChemSource finns vidare en koppling mellan ämne och produkt; en avancerad riskbedömningsmodul, stöd för substitution; sammanställning av rapporter till myndigheter etc.

Se också: www.innventia.com/chemsource-online

För mer information:

Lisa Tiliander, vice divisionschef Innventia, tel: 08-676 70 85

Åke Iverfeldt, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: 08-598 563 13

Michael Rotter, ChemSource Online, tel: 08-676 72 12

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. I april 2009 bytte institutet namn från STFI-Packforsk AB till Innventia AB.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Med sina 180 anställda har IVL Sveriges bredaste miljökompetens.